Η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ έχει εκπονήσει ένα διετές (2) πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης με διάφορες δράσεις αποσκοπώντας σε μακροπρόθεσμα οφέλη για το μέλλον με τις κατάλληλες αναθεωρήσεις και προσαρμογή στις συνθήκες των καιρών με σκοπό να φτάσουμε στο 2030.

ΣΚΟΠΟΣ :

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στα παρακάτω:

Να δίδεται η απαραίτητη σημασία στην στρατηγική και τις κοινωνικές δράσεις της ομάδας για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος με βάση την πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα υποστηρίζει την επιτυχία του Ελληνικού & Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Να παρέχεται ένα στρατηγικό πλάνο που επιτρέπει την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών , πολιτικών και δραστηριοτήτων ειδικών για κάθε ομάδα.

Να υπογραμμίζεται ότι η διαχείριση της βιωσιμότητας στις βασικές δραστηριότητες των ομάδων είναι μια επένδυση στη διαχείριση των κίνδυνων και στην διασφάλιση της μελλοντικής ευημερίας του οργανισμού.

Η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ έχει διορίσει υπεύθυνο ποδοσφαιρικής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού αδειοδότησης και επικουρικά έχει ορίσει Υπεύθυνο προστασίας των παιδιών και των νέων όπου έχει καθιερώσει μια ποδοσφαιρική στρατηγική κοινωνική ευθύνη με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τις παρακάτω τομείς.

 • Κοινωνικές δράσεις

 • Ισότητα κα ένταξη

 • Αντιρατσισμός

 • Προστασία και πρόνοια του παιδιού

 • Ποδόσφαιρο για όλες τις ικανότητες

 • Περιβαλλοντική Προστασία

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ έχει καθιερώσει διάφορες δράσεις για την επικοινωνία που περιλαμβάνει την προώθηση των παραπάνω δράσεων μέσω προβολής των δραστηριοτήτων στα social media της ομάδας μας καθώς και την διοργανώσει ημερίδων με συγκεκριμένες δράσεις και επισκέψεις δωρεές σε ιδρύματα και δωρεές καθώς και την στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων με διάφορους τρόπους

Αυτές οι πρωτοβουλίες που αναφέρονται δείχνουν μια σημαντική προσήλωση της ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών στην κοινωνική ευθύνη και στην ενίσχυση της κοινότητας.

Ας δούμε πώς μπορούν αυτές οι δράσεις να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει:

Προβολή μέσω Social Media: Η προώθηση των δράσεων μέσω των κοινωνικών δικτύων βοηθά στην ενημέρωση και στην εμπλοκή του κοινού. Μπορείτε να διαδώσετε τα μηνύματά σας, να ευαισθητοποιήσετε το κοινό σχετικά με κοινωνικά θέματα και να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους σε δράσεις που υποστηρίζετε.

Διοργάνωση Ημερίδων: Οι ημερίδες μπορούν να αποτελέσουν πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών και τη συζήτηση για θέματα που αφορούν την κοινωνία και την ανθρωπιστική προσπάθεια. Μπορείτε να προσκαλέσετε ειδικούς, εκπροσώπους ιδρυμάτων και μέλη της κοινότητας για να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες.

Επισκέψεις και Δωρεές: Η επίσκεψη σε ιδρύματα και οι δωρεές μπορούν να έχουν άμεση επίδραση στις κοινότητες που τις λαμβάνουν. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών μπορείτε να προσφέρετε υλική και συναισθηματική στήριξη σε άτομα ή ομάδες που τη χρειάζονται περισσότερο.

Στήριξη Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων: Η στήριξη των ευάλωτων ομάδων με διάφορους τρόπους είναι ένας τρόπος να δείξετε την αλληλεγγύη και την ανθρωπικότητά σας. Μπορείτε να παρέχετε υποστήριξη σε οργανώσεις που εργάζονται για την προστασία και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής αυτών των ομάδων.

Συνολικά, με αυτές τις δράσεις, η ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών μπορεί να δείξει τη δέσμευσή της για την κοινωνική ευημερία και να ενισχύσει τον δεσμό της με την τοπική κοινότητα.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ FSR ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ:

Λειτουργία ως ενιαίο σημείο επαφής για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον FSR με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους.

Συντονισμός και επίβλεψη της ανάπτυξης της στρατηγικής βιωσιμότητας της ομάδας , χρησιμοποιώντας ως πλαίσιο τη Στρατηγική Ποδοσφαιρικής Βιωσιμότητας – 2030 της UEFA.

Στενή συνεργασία με όλα τα εσωτερικά τμήματα της ομάδας για την ανάπτυξη και προώθηση κατευθυντήριων γραμμών , πολιτικών και δραστηριοτήτων FSR.

Καθοδήγηση αναφορικά με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την βελτίωση της συνολικής του συλλόγου και υποστήριξη στρατηγικών στόχων.

Συμβολή στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και Δεικτών Απόδοσης.

Μερικές από τις δράσεις που διοργανώνει και στηρίζει τα τελευταία 18 χρόνια η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ είναι οι παρακάτω:

• Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό τα τελευταία 5 χρόνια

• Εβδομαδιαίες επισκέψεις στα δημοτικά σχολεία του Περιστερίου.

• Στήριξη στο Χαμόγελο του Παιδιού ( επισκέψεις – δωρεές ).

• Στήριξη στην Φλόγα ( επισκέψεις – δωρεές ).

• Συμμετοχή σε δράσεις ανακύκλωσης και δενδροφυτεύσεις του Δήμου Περιστερίου.

• Επισκέψεις σε ειδικά σχολεία σε μαθητές με ειδικές ικανότητες.

• Στήριξη της ομάδας Special Olympics ποδοσφαίρου.

• Υποδοχή σε επίσημους αγώνες και προπονήσεις μαθητών του Δήμου Περιστερίου.

http://bethemiracle.gr / στήριξη με διάφορους τρόπους.

Διάφορες κοινωνικές δράσεις της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους από τον επίσημο website της ομάδας μας :

Επισκέψεις σε σχολεία και Ακαδημίες

https://www.atromitosfc.gr/news/oatromitossto-26odimotikoperisteriou/

https://www.atromitosfc.gr/news/oatromitosekanepragmatikotitatooneirotougiannikaitisdanais/

https://www.atromitosfc.gr/news/oatromitosdiplastifloga/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/oatromitosdiplastasxoleiatouperisteriou/

https://www.atromitosfc.gr/news/oatromitosmoirasexamogelastonandreakaitongianni/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/iepiskepsitisomadasmassto-11odimotikoperisteriou/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/sto-35odimotikoperisteriouiomadamas/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/sto-22odimotikosxoleiooatromitos/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/oatromitossto-2okai-9odimotikoperisteriougiatineyropaikiimerasxolikouathlitismou/

https://www.atromitosfc.gr/news/oatromitosstisakadimiestiskipoupoliskaitisxrysoupolis/

https://www.atromitosfc.gr/news/anoiksetospititoustisomadestouperisteriouoatromitos/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/parondiplastomellontouperisteriouoatromitos/

Φιλανθρωπικές κινήσεις :

Η παρακάμερα από την αναμέτρηση κόντρα στον Άρη (youtube.com)

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/atromitoskaiofiesteilantominymastinpagkosmiaimeranoimatikisglossas/

https://www.atromitosfc.gr/news/oatromitosdiplastifloga/

https://www.atromitosfc.gr/news/atromitoskainovibetstirizountoxamogelotoupaidiou/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/atromitoskainovibetenonounkaipalitisdynameistousgiakaloskopo/

https://www.atromitosfc.gr/news/atromitoskaiellinikoserythrosstayrosdiorganonounmegaliethelontikiaimodosiastoperisteri-18-2/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/iaimodosiametonellinikoerythrostayrodiekperisterioukaifentagin/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/atromitoskainovibetagkaliametomakeitpawsible/

https://www.youtube.com/watch?v=fco9KX1-0gg

https://www.atromitosfc.gr/news/oatromitospetyxetopioomorfogkol/

https://www.atromitosfc.gr/news/diplastoxamogelotoupaidiougiatoxamogeloolontonpaidion/

https://www.atromitosfc.gr/news/superleaguekaiatromitosstirizountoussynanthropousmasflogalampsikoinonikikouzinaoallosanthroposkaiemfasisfoundation/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/stopaidikoxoriosostisvarisatromitoskaikipoupoli/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/diplastonsyllogoflogaiomadamas/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/atromitoskaizakcretmazigiatoxamogelotoupaidioy/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/diplastonalloanthropogiaenaallokalyteromellon/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/prosforesproiontonkaiagapiskaiaftotopasxaapotinpaeatromitos/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/fentagin/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/toxamogelotonpaidionnamegaloneiperissotero/

https://www.facebook.com/atromitosfc.Official/posts/pfbid02Jqkr2Jo4FEAJav7zsF57Tq1shtKJ6fZZmPaUFojm8fXpujXyTzdsujqCyYsDLqG5l

Γενικότερη κοινωνική δράση :

https://www.atromitosfc.gr/news/dipla-ston-elliniko-erythro-stayro-o-atromitos/

https://www.atromitosfc.gr/social-responsibility/atromitos-kai-zakcret-sports-stirizoun-ton-erythro-stavro/

https://www.atromitosfc.gr/social-responsibility/stathera-dipla-ston-erythro-stavro-o-atromitos/

https://www.atromitosfc.gr/social-responsibility/o-athlitismos-einai-ygeia-einai-zoi/

https://www.atromitosfc.gr/social-responsibility/me-megali-epityxia-pragmatopoiithike-i-ethelontiki-aimodosia-sto-proponitiko-kentro-mazaraki/

https://www.atromitosfc.gr/social-responsibility/ellinikos-erythros-stavros-kai-pae-atromitos-diorganonoun-megali-ethelontiki-aimodosia-sto-peristeri/

https://www.atromitosfc.gr/social-responsibility/i-pae-atromitos-ypostirizei-ti-sygkentrosi-trofimon-apo-ton-elliniko-erythro-stavro/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/eeskaiatromitosepekteinountinanthropistikisynergasiatous/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/ginomastemiaomadagiataeksafanismenapaidia/

https://www.atromitosfc.gr/news/parontoperisteristoseminarioapotonaxilleayfantidi/

https://www.atromitosfc.gr/news/apotalogiastinpraksi/

https://www.atromitosfc.gr/socialresponsibility/ethelontikiaimodosiatosavvato-11-martiou/

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ :

Η στρατηγική ποδοσφαιρικής βιωσιμότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης και ανάπτυξης των ποδοσφαιρικών ομάδων, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι ποδοσφαιρικές ομάδες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον και στην κοινωνία, και να αναπτύξουν στρατηγικές για τη μείωση των αρνητικών τους επιπτώσεων.

Η στρατηγική ποδοσφαιρικής βιωσιμότητας αποσκοπεί στη δημιουργία ενός βιώσιμου ποδοσφαιρικού οικοσυστήματος, που δίνει προτεραιότητα στην ικανοποίηση των αναγκών του σήμερα, χωρίς όμως να υπονομεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Στη συνέχεια αναλύουμε τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής ποδοσφαιρικής βιωσιμότητας:

Οικολογική Βιωσιμότητα: Η οικολογική βιωσιμότητα πρέπει να είναι ένας κύριος στόχος για το ποδόσφαιρο, με μια σειρά πρακτικών που μπορούν να εφαρμοστούν στα γήπεδα, όπως η ανακύκλωση, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η μείωση των εκπομπών CO2.

Κοινωνική Βιωσιμότητα: Η κοινωνική βιωσιμότητα στο ποδόσφαιρο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δίκαιου, ισότιμου και αποδεκτού αθλήματος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα και αξιοπρέπεια στη μεταχείριση όλων των παικτών, των οπαδών……

Η στρατηγική ποδοσφαιρικής βιωσιμότητας αποσκοπεί στην εξασφάλιση μιας μακροπρόθεσμης, βιώσιμης και υγιούς ανάπτυξης για τον αθλητικό κλάδο του ποδοσφαίρου. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του αθλήματος.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι ποδοσφαιρικές ομάδες και οι οργανισμοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους στο περιβάλλον και να προωθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την προώθηση της ανακύκλωσης.

Η στρατηγική ποδοσφαιρικής βιωσιμότητας αναφέρεται στον συνδυασμό των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων για τη δημιουργία ενός βιώσιμου ποδοσφαιρικού μοντέλου. Αυτό σημαίνει ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες, οι λίγκες και οι οργανισμοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες των δραστηριοτήτων τους.

Παραδείγματα στρατηγικών που μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου ποδοσφαιρικού μοντέλου είναι η ανακύκλωση αποβλήτων, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις εγκαταστάσεις, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η προώθηση της κοινωνικής ευθύνης και η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.

Επιπλέον, η στρατηγική ποδοσφαιρικής βιωσιμότητας μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των οπαδών, των οργανισμών και της κοινότητας γενικότερα.

Φωτογραφικό υλικό:

Στρατηγική Ποδοσφαιρικής Βιωσιμότητας – 2030 της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923

Η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 ως μέλος της SuperLeague , της ΕΠΟ , της UEFA και του ECA , έχει υιοθετήσει την προσέγγιση της UEFA που βασίζεται σε ένα σύνολο αμετάβλητων, θεμελιωδών πεποιθήσεων που καθοδηγούν τη Στρατηγική Ποδοσφαιρικής Βιωσιμότητας – 2030 και την εφαρμογή της.

Ενδεικτικά:

•Εστίαση στο ποδόσφαιρο και τις επιπτώσεις του στην κοινωνία. Δίδεται προτεραιότητα σε ζητήματα που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, σε συνεργασία με εταίρους και θεσμούς με βάση αμοιβαίες πεποιθήσεις και εμπιστοσύνη, χρησιμοποιώντας τις «φωνές» μας για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με κομβικά θέματα, όπως του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος.

•Θεμελιώδη πεποίθηση αποτελεί το ότι η βιωσιμότητα υποστηρίζει την επιτυχία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Υπογραμμίζεται η σημασία της διαχείρισης της βιωσιμότητας στις βασικές δραστηριότητες της UEFA ως επένδυση στη μελλοντική ευημερία του ποδοσφαίρου. Ως μέρος αυτού, επιδιώκονται διαρκώς ευκαιρίες με διοργανώτριες πόλεις, συνεργάτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τον πειραματισμό και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

•Ενέργειες σύμφωνα με διαφανείς, μακροπρόθεσμους στόχους. Δέσμευση για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο έως το 2030, ενημερώνοντας για την πρόοδο χρόνο με το χρόνο. Αυτό θέτει το έδαφος για έναν διάλογο βασισμένο στην εμπιστοσύνη και τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

•Λειτουργία ως μία ομάδα, με μία κοινή γλώσσα και προσέγγιση. Συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την ενίσχυση του θετικού αντικτύπου του ποδοσφαίρου και την αξιοποίηση στο έπακρο των καρπών της συλλογικής προσπάθειας.

Στόχος των διατάξεων FSR για την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923:

•Να δίδεται η απαραίτητη σημασία στη στρατηγική και τις δράσεις της ομάδας για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, με βάση την πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα υποστηρίζει την επιτυχία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

•Να παρέχεται ένα στρατηγικό πλαίσιο που επιτρέπει την ανάπτυξη. κατευθυντήριων γραμμών, πολιτικών και δραστηριοτήτων ειδικών για κάθε ομάδα

•Να υπογραμμίζεται ότι η διαχείριση της βιωσιμότητας στις βασικές δραστηριότητες των ομάδων είναι μια επένδυση στη διαχείριση των κινδύνων και στη διασφάλιση της μελλοντικής ευημερίας του οργανισμού.

Διατάξεις FSR:

•Διορισμός υπευθύνου ποδοσφαιρικής κοινωνικής ευθύνης

•Καθιέρωση μιας ποδοσφαιρικής στρατηγικής κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με τη στρατηγική της UEFA για την αειφορία ποδοσφαίρου 2030 (UEFA Football Sustainability Strategy 2030) και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της UEFA

Καθορισμός και Εφαρμογή μια Πολιτικής στα ακόλουθους τομείς :

•Ισότητα και ένταξη

•Αντιρατσισμός

•Προστασία παιδιών και νέων

•Ποδόσφαιρο για όλες τις ικανότητες/δεξιότητες

•Προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Μακροπρόθεσμος στόχος και η στρατηγική ποδοσφαιρικής βιωσιμότητας 2030 της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 μέχρι το 2030 είναι ένας σχεδιασμός δράσης για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του ποδοσφαιρικού αθλητισμού έως το 2030. Στόχος της είναι να διασφαλιστεί ότι ο ποδοσφαιρικός αθλητισμός είναι βιώσιμος από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη και να ενισχύσει την αντίληψη των φιλάθλων για τον ρόλο που διαδραματίζει το ποδόσφαιρο στην κοινωνία.

Η στρατηγική περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα που πρέπει να ληφθούν, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων και την εξέταση της προόδου της στρατηγικής χρόνο με τον χρόνο :

•Βελτίωση της ποιότητας του αέρα και του νερού στα γήπεδα.

•Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού στα γήπεδα και στις εγκαταστάσεις των συλλόγων.

•Μείωση των αποβλήτων στα γήπεδα και στις εγκαταστάσεις των συλλόγων, καθώς και προαγωγή της ανακύκλωσης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων.

•Προώθηση της ποδοσφαιρικής κοινότητας ως κοινωνική δύναμη και ενίσχυση της συμμετοχής και της συνεργασίας με τοπικές κοινότητες, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, παράγοντες της επιχειρηματικής κοινότητας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να βελτιωθεί η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα.

•Βελτίωση της διαφάνειας και της διακυβέρνησης στα ποδοσφαιρικά συλλόγους και στα διοικητικά όργανα της UEFA, με στόχο να αυξηθεί η εμπιστοσύνη και η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και να βελτιωθεί η διαχείριση του αθλητικού οικοσυστήματος.

•Ανάπτυξη και προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των παικτών, των διαιτητών και των προπονητών στις αξίες της βιωσιμότητας και της κοινωνικής ευθύνης.

•Ενθάρρυνση των ομάδων και των ακαδημιών να λαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της βιωσιμότητας, όπως η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η μείωση των αποβλήτων και η προώθηση της κοινωνικής ευθύνης.

Η στρατηγική ποδοσφαιρικής βιωσιμότητας είναι ένας συνδυασμός στόχων, δράσεων και πολιτικών που αποσκοπούν στη διατήρηση της βιωσιμότητας του ποδοσφαίρου σε όλες τις διαστάσεις του, όπως η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση. Η στρατηγική ποδοσφαιρικής βιωσιμότητας είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του ποδοσφαίρου ως αθλήματος στο μέλλον και τη βελτίωση της ζωής όλων των εμπλεκομένων μερών, όπως οι οπαδοί, οι ποδοσφαιριστές, οι διαιτητές και οι προπονητές.

Οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής ποδοσφαιρικής βιωσιμότητας είναι η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του ποδοσφαίρου στο περιβάλλον και στην κοινωνία, η ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων βιώσιμων ποδοσφαιρικών ομάδων και η βελτίωση της διαφάνειας και της διακυβέρνησης στα ποδοσφαιρικά συλλόγους και στα διοικητικά όργανα της UEFA. Η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών,όπως οι οπαδοί, οι ποδοσφαιριστές, οι διαιτητές, οι προπονητές, οι διοικήσεις των ποδοσφαιρικών συλλόγων, οι διοικήσεις των εθνικών και διεθνών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνήσεις, οι μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι ΜΚΟ.

Μερικά από τα κύρια μέτρα που προωθούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής ποδοσφαιρικής βιωσιμότητας της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 είναι:

Μείωση της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης επίδρασης στο περιβάλλον, με στόχο την ενίσχυση της αειφορίας του ποδοσφαίρου. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση της χρήσης πλαστικών και αντικανονικών υλικών.

Ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων για τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους, με στόχο την επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας και την αποφυγή της υπερχρέωσης.

Η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας αποτελεί σημαντική πτυχή της στρατηγικής ποδοσφαιρικής βιωσιμότητας. Με την προώθηση της πολυμορφίας και της ισότητας, ο ποδοσφαιρικός κόσμος μπορεί να γίνει πιο δίκαιος και περιεκτικός.

Η προώθηση της πολυμορφίας και της ισότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προώθησης της πολιτιστικής και φυλετικής ποικιλότητας στο ποδόσφαιρο, καθώς και μέσω της προαγωγής της ισότητας στον αθλητικό χώρο, ανεξάρτητα από φύλο, φυλετική καταγωγή, θρησκεία ή κοινωνική τάξη.

Επίσης, οι ομοφοβικές, ρατσιστικές ή άλλες διακρίσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά και να εφαρμόζονται κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης των κανονισμών. Επιπλέον, μπορούν να ληφθούν μέτρα για την προώθηση της ισότητας στον αθλητικό χώρο, όπως η προώθηση των γυναικών στη διοίκηση και τη λήψη αποφάσεων σε αθλητικά σωματεία.

Η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας είναι ένας σημαντικός στόχος για την αειφόρο ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται μια συντονισμένη προσέγγιση από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του ποδοσφαίρου, όπως οι διοικήσεις των ομάδων, οι παίκτες, οι διαιτητές και οι οπαδοί.

Μια από τις κύριες προσεγγίσεις για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας είναι η προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και η αντιμετώπιση των διακρίσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προώθησης της ποικιλομορφίας στο ποδόσφαιρο και της αναγνώρισης της σημασίας της ποικιλομορφίας στην κοινωνία. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής παικτών από διαφορετικούς πολιτισμούς και η προώθηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης μέσω του ποδοσφαίρου μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας πιο ισότιμης και δίκαιης κοινωνίας.

Η προώθηση της ισότητας στο ποδόσφαιρο είναι ένας σημαντικός στόχος της στρατηγικής ποδοσφαιρικής βιωσιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι η UEFA θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την ηλικία, έχουν ίσες ευκαιρίες στο ποδόσφαιρο.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες, όπως η διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους ποδοσφαιριστές και τους αξιωματούχους του ποδοσφαίρου σχετικά με την αντιμετώπιση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της ομοφοβίας στο ποδόσφαιρο.

Επιπλέον, η UEFA έχει θεσπίσει κανόνες κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού στους αγώνες της, και επιβάλλει αυστηρές ποινές σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των κανόνων.

Η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 προωθεί επίσης τη συμμετοχή των γυναικών στο ποδόσφαιρο, δημιουργώντας προγράμματα ανάπτυξης του ποδοσφαίρου για κορίτσια.

Η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 έχει δεσμευτεί να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στο ποδόσφαιρο και να διευρύνει τη βάση του αθλήματος. Για να το πετύχει αυτό, δημιουργεί προγράμματα ανάπτυξης του ποδοσφαίρου για κορίτσια και γυναίκες, που στοχεύουν στην προαγωγή του αθλήματος και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης των γυναικών στον τομέα αυτόν.

Επιπλέον, και η UEFA έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα Women’s Football Development, που έχει ως στόχο την προώθηση του γυναικείου ποδοσφαίρου σε όλη την Ευρώπη και την ανάπτυξη της διάδοσής του στο ευρύ κοινό.

ΓΟΝΕΙΣ :

Η γνωστοποίηση της πολιτικής FSR στους κηδεμόνες είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί η υποστήριξή τους στην εφαρμογή της στρατηγικής από την ποδοσφαιρική ομάδα. Μπορεί να γίνει μέσω συναντήσεων με τους κηδεμόνες και ενημερωτικών επιστολών, που θα περιλαμβάνουν τους στόχους της ομάδας και τα μέτρα που θα ληφθούν για τη βελτίωση των αποδόσεων των ποδοσφαιριστών.

Επιπλέον, η πολιτική FSR μπορεί να γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό μέσω δημοσιεύσεων στα κοινωνικά δίκτυα και της ιστοσελίδας της ομάδας, που θα παρουσιάζουν την προσέγγιση της ομάδας για τη βελτίωση των αποδόσεων των ποδοσφαιριστών και τις ενέργειες που αναλαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων της ομάδας. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας θετικής εικόνας της ομάδας στο κοινό και στη δημιουργία ενός δεσμού μεταξύ της ομάδας και των οπαδών της.

Αποδεικτικό ενημερώσεις για τους γονείς :

Άρθρο 27 : Κοινωνική Ευθύνη της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923

Το ποδόσφαιρο, ως ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στον κόσμο, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μέσω πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης. Μια στρατηγική κοινωνικής ευθύνης ποδοσφαίρου μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Συμμετοχή της κοινότητας: Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μπορούν να συνεργαστούν με τις τοπικές τους κοινότητες μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών, όπως προγράμματα προπόνησης για μη προνομιούχα παιδιά, χορηγία εκδηλώσεων τοπικής κοινότητας και προσφορά εγκαταστάσεων για κοινοτική χρήση. Τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της καλής θέλησης και στην οικοδόμηση ισχυρότερων σχέσεων μεταξύ του συλλόγου και της τοπικής κοινότητας.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα: Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μπορούν να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα εφαρμόζοντας βιώσιμες πρακτικές όπως η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η μείωση των απορριμμάτων και η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στους οπαδούς τους.

Διαφορετικότητα και ένταξη: Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μπορούν να προωθήσουν τη διαφορετικότητα και την ένταξη αναπτύσσοντας προγράμματα που στοχεύουν εκπροσωπούμενες ομάδες, όπως γυναίκες και άτομα από εθνικές μειονότητες. Μπορούν επίσης να παρέχουν ίσες ευκαιρίες για όλα τα μέλη της οργάνωσής τους και να προωθήσουν πολιτικές κατά των διακρίσεων.

Υγεία και ευεξία: Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μπορούν να ενθαρρύνουν τον υγιεινό τρόπο ζωής προωθώντας τη σωματική δραστηριότητα και την υγιεινή διατροφή μεταξύ των οπαδών τους. Μπορούν επίσης να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες ψυχικής υγείας και να παρέχουν πόρους για υποστήριξη ψυχικής υγείας. Πρωτοβουλίες υγείας και ευεξίας: Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις ποδοσφαιρικών συλλόγων συχνά εργάζονται για να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες υγείας και ευεξίας, όπως η προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και προγραμμάτων άσκησης ή η ευαισθητοποίηση σχετικά με συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας. Κοινοτική ανάπτυξη: φιλανθρωπικές οργανώσεις ποδοσφαιρικών συλλόγων μπορούν επίσης να εργαστούν για να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες κοινοτικής ανάπτυξης, όπως η κατασκευή ή η ανακαίνιση κοινοτικών εγκαταστάσεων ή υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα, Η προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι μια κρίσιμη πτυχή των προγραμμάτων κοινοτικής συμμετοχής των ποδοσφαιρικών συλλόγων. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα και τους πόρους τους για να ενθαρρύνουν υγιεινές συνήθειες και δραστηριότητες, οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μπορούν να επηρεάσουν θετικά την υγεία και την ευημερία των φιλάθλων τους και των ευρύτερων κοινοτήτων. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι προωθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής:

Φιλοξενία εκδηλώσεων γυμναστικής: Πολλοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι φιλοξενούν εκδηλώσεις γυμναστικής, όπως διασκεδαστικές διαδρομές, φιλανθρωπικούς περιπάτους ή κλινικές ποδοσφαίρου, για να ενθαρρύνουν τους θαυμαστές τους να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν σε σωματικές δραστηριότητες. Επιλογές υγιεινής διατροφής: Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μπορούν επίσης να προωθήσουν την υγιεινή διατροφή παρέχοντας πιο υγιεινές επιλογές τροφίμων στα γήπεδά τους, όπως σνακ με χαμηλά λιπαρά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Κοινωνική ένταξη και ποικιλομορφία: Ορισμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις ποδοσφαιρικών συλλόγων εργάζονται για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της διαφορετικότητας, όπως η υποστήριξη προγραμμάτων που προάγουν η διαφορετικότητα και την ένταξη στον αθλητισμό ή η συνεργασία με περιθωριοποιημένες κοινότητες για την παροχή πρόσβασης σε αθλήματα και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι μια κρίσιμη πτυχή των προγραμμάτων κοινοτικής συμμετοχής των ποδοσφαιρικών συλλόγων. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα και τους πόρους τους για να ενθαρρύνουν υγιεινές συνήθειες και δραστηριότητες, οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μπορούν να επηρεάσουν θετικά την υγεία και την ευημερία των φιλάθλων τους και των ευρύτερων κοινοτήτων. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι προωθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής:

Φιλοξενία εκδηλώσεων γυμναστικής: Πολλοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι φιλοξενούν εκδηλώσεις γυμναστικής, όπως διασκεδαστικές διαδρομές, φιλανθρωπικούς περιπάτους ή κλινικές ποδοσφαίρου, για να ενθαρρύνουν τους θαυμαστές τους να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν σε σωματικές δραστηριότητες.

Επιλογές υγιεινής διατροφής: Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μπορούν επίσης να προωθήσουν την υγιεινή διατροφή παρέχοντας πιο υγιεινές επιλογές τροφίμων στα γήπεδά τους, όπως σνακ με χαμηλά λιπαρά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Φιλανθρωπία: Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μπορούν να υποστηρίξουν φιλανθρωπικούς σκοπούς δωρίζοντας ένα μέρος των εσόδων τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, διοργανώνοντας φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και συνεργαζόμενοι με φιλανθρωπικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα, Ο φιλανθρωπικός οργανισμός ποδοσφαιρικού συλλόγου είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που ιδρύεται από έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο για να υποστηρίξει διάφορους σκοπούς και κοινότητες που έχουν ανάγκη. Αυτά τα φιλανθρωπικά ιδρύματα συνήθως δημιουργούνται ως ξεχωριστές οντότητες από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο, αλλά έχουν στενούς δεσμούς και συνεργάζονται στενά με τον σύλλογο για την προώθηση των σκοπών τους. Τα είδη των φιλανθρωπικών οργανώσεων που υποστηρίζονται από ποδοσφαιρικούς συλλόγους μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες του συλλόγου και των υποστηρικτών του.

Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές: Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μπορούν να υποστηρίξουν τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές προάγοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και το δίκαιο παιχνίδι. Μπορούν επίσης να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητές τους διεξάγονται με ηθικό και βιώσιμο τρόπου.

Συνολικά, μια ποδοσφαιρική στρατηγική κοινωνικής ευθύνης μπορεί να βοηθήσει τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους να οικοδομήσουν θετική φήμη, να ενισχύσουν τις σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς τους και να συμβάλουν σε μια καλύτερη κοινωνία.

Η στρατηγική FSR προβλέπει τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να επιτευχθεί μια κοινή συναίνεση και να διασφαλιστεί η επιτυχία της στρατηγικής. Η διαβούλευση μπορεί να γίνει με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους ειδικούς στον τομέα, καθώς και με το κοινό γενικότερα.

Η συμβολή ειδικών είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί ότι η στρατηγική λαμβάνει υπόψη τις πιο πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Οι ειδικοί μπορούν να παράσχουν συμβουλές και προτάσεις για τον τρόπο αξιοποίησης των πόρων και την εφαρμογή των μέτρων που θα οδηγήσουν στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής.

Η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η συμβολή ειδικών είναι σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη μιας στρατηγικής που θα είναι αποδοτική, αποτελεσματική και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της εποχής.

Μια στρατηγική FSR συνήθως περιλαμβάνει μετρήσεις και αναφορές για την παρακολούθηση της προόδου της υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής. Αυτό είναι σημαντικό για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής και να διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση και προσαρμογή στις ανάγκες της εποχής.

Οι μετρήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που αφορούν την απόδοση της ομάδας στο γήπεδο, την ανταγωνιστικότητά της σε σχέση με άλλες ομάδες, την επισκεψιμότητα του γηπέδου και τη δημοφιλία της στο κοινό. Οι αναφορές μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάλυση αυτών των δεδομένων και την εκτίμηση της επίδρασης των δράσεων που έχουν ληφθεί για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής.

Η αναφορά συνήθως συνοδεύεται από μια αξιολόγηση των επιδόσεων της ομάδας σε σχέση με τους στόχους της στρατηγικής και μια πρόταση για πιθανές βελτιώσεις και προσαρμογές στο σχέδιο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων στόχων και στρατηγικών προτεραιοτήτων που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο μέλλον.

Η αναθεώρηση της στρατηγικής πρέπει να περιλαμβάνει και τη συμβολή ειδικών από διάφορους τομείς, όπως εκπαιδευτικούς, επιστήμονες του αθλητισμού, μάνατζερ, προπονητές και παίκτες. Η γνώμη τους είναι σημαντική για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής και η βέλτιστη χρήση των πόρων.

Συνολικά, ο στόχος της FSR στρατηγικής για μια ποδοσφαιρική ομάδα είναι να βελτιώσει την απόδοση της ομάδας, να αυξήσει την επισκεψιμότητα και τη δημοφιλία της, και να δημιουργήσει μια βιώσιμη οικονομική βάση για την ομάδα. Η συνεχής αναθεώρηση και προσαρμογή της στρατηγικής είναι σημαντική για να διασφαλιστεί η επίτευξη αυτών των στόχων και η διατήρηση μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής ομάδας στο μέλλον.

Ο ορισμός των θεμάτων, των στόχων και των δεικτών απόδοσης είναι βασικό στοιχείο της FSR στρατηγικής και αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού σχεδίου δράσης.

Τα θέματα αναφέρονται στα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα και πρέπει να αναγνωριστούν με σαφήνεια. Αυτά τα θέματα μπορεί να αφορούν την απόδοση της ομάδας, την οικονομική διαχείριση της ομάδας, τις σχέσεις με τους φιλάθλους και τα μέσα ενημέρωσης, την ανάπτυξη νέων ταλέντων, τη βελτίωση της υποδομής και άλλα.

Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι και να αντιστοιχούν στα θέματα που αναγνωρίστηκαν. Για παράδειγμα, ένας στόχος μπορεί να είναι η βελτίωση της απόδοσης της ομάδας στα εντός έδρας παιχνίδια ή η αύξηση του αριθμού των φιλάθλων στα γήπεδα.

Οι δείκτες απόδοσης είναι μετρήσιμοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί η επίτευξη των στόχων. Οι δείκτες απόδοσης πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με τους στόχους και να είναι μετρήσιμοι και αντικειμενικοί. Για παράδειγμα, ένας δείκτης απόδοσης για τη βελτίωση της απόδοσης της ομάδας στα εντός έδρας παιχνίδια μπορεί να είναι η αύξηση του ποσοστού νικών στα εντός έδρας παιχνίδια.

Άρθρο 28 : Ισότητα & Ένταξη

Η ισότητα και η ενσωμάτωση είναι σημαντικές αξίες στο ποδόσφαιρο, καθώς προωθούν την ιδέα της δικαιοσύνης και της ισότιμης μεταχείρισης όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία ή την κοινωνική τάξη.

Στο ποδόσφαιρο, η ισότητα αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία μιας δίκαιης και ισότιμης ανταγωνιστικής σκηνής. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ομάδες και οι παίκτες πρέπει να αντιμετωπίζονται με ισότιμο τρόπο στους αγώνες και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για επιτυχία.

Η ενσωμάτωση αφορά την προώθηση της συνεργασίας και της συνοχής στο ποδόσφαιρο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων, των παικτών και των οπαδών από διαφορετικές κοινότητες και κουλτούρες.

Τέλος, το ποδόσφαιρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο για την προώθηση της ισότητας και της ενσωμάτωσης στην κοινωνία. Η προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και η ενθάρρυνση της συμμετοχής παιδιών και νέων από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιστικά υπόβαθρα στο ποδόσφαιρο μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί την κοινωνική συνοχή και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς.

Επιπλέον, οι οργανώσεις ποδοσφαίρου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για την προώθηση της ισότητας και της ενσωμάτωσης στην κοινωνία. Για παράδειγμα, μπορούν να προωθήσουν εκστρατείες κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων στα γήπεδα, να παρέχουν ευκαιρίες ανάπτυξης στους νέους από κοινότητες που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις και να προωθήσουν προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης μέσω του ποδοσφαίρου.

Συνολικά, η ισότητα και η ενσωμάτωση είναι σημαντικές αξίες στο ποδόσφαιρο και μπορούν να προωθηθούν μέσω του αθλήματος για τη δημιουργία ενός πιο συνεκτικού και ισότιμου κοινωνικού περιβάλλοντος. Η προώθηση της ισότητας στο ποδόσφαιρο μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όπως με την εξάλειψη του ρατσισμού και των διακρίσεων στα γήπεδα, την προαγωγή της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου, και τη δημιουργία περιβάλλοντος που προωθεί την πολυμορφία και την ανοχή.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση στο ποδόσφαιρο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ενθάρρυνση της συμμετοχής ατόμων από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και με τη δημιουργία ευκαιριών για όλους να ασχοληθούν με το αθλητικό αυτό άθλημα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

Τέλος, η προώθηση της ισότητας και της ενσωμάτωσης στο ποδόσφαιρο μπορεί να ενθαρρύνει τη δημιουργία πιο συνεκτικών και ισότιμων κοινωνικών ισότιμων κοινωνικών δομών, καθώς η αθλητική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία δεσμών κοινωνικής ενότητας και στην ανάδειξη των κοινών αξιών και στόχων. Μέσω του ποδοσφαίρου, μπορεί να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός τους, το φύλο, τη θρησκεία και την κοινωνική τους ταυτότητα, μπορούν να συνεργαστούν και να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας με περισσότερη ισότητα και αλληλεγγύη.

Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ αναφέρεται στον διεθνή νομικό όρο που αναγνωρίζει τη σημασία της διασφάλισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η δέσμευση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την υποχρέωση των κρατών να τα προασπίζουν.

Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ αποτελεί μια επίσημη δήλωση από το κράτος ή τον φορέα που την εκδίδει, στην οποία δεσμεύεται να προστατεύσει και να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις δραστηριότητες του. Η δέσμευση αυτή μπορεί να εκδοθεί από τα κράτη, τους οργανισμούς του ΟΗΕ ή από άλλες διεθνείς οργανώσεις

Μια δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να εκδοθεί από ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, μια κυβέρνηση, μια οργάνωση ή μια εταιρεία. Η δέσμευση μπορεί να είναι σε μορφή διακηρύξεων, συμβάσεων, συμφωνιών ή πολιτικών δεσμεύσεων.

Ορισμένα παραδείγματα διακηρύξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Διακήρυξη του Καΐρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Ισλαμικό Κόσμο και η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Μια δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να περιλαμβάνει τη δέσμευση να σεβαστούν, να προστατεύσουν και να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως αναπόσπαστο μέρος των αξιών και των αρχών της κοινωνίας. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει τη δέσμευση να αποτρέψουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να διερευνήσουν τις καταγγελίες παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων και να τιμωρήσουν τους υπαίτιους.

Μια δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαφόρων τρόπων, όπως μια διακήρυξη, μια σύμβαση ή μια συνθήκη. Η πιο γνωστή δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η “Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”, η οποία εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948.

Η διακήρυξη αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από διακηρύξεις και αρχές που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης, την ελευθερία της έκφρασης, το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη και την ισότητα ενώπιον του νόμου, το δικαίωμα στην εργασία και την εκπαίδευση, καθώς και το δικαίωμα στην απαλλαγή από βασανιστήρια και απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση.

Η διακήρυξη αυτή δεσμεύει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να σέβονται και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εφαρμόζουν τις αρχές που ορίζονται στη διακήρυξη.

Είναι μια δήλωση που κάνει μια κυβέρνηση, μια οργάνωση ή μια εταιρεία για την υποστήριξη και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η δέσμευση μπορεί να περιλαμβάνει δηλώσεις σχετικά με την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας, της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων των παιδιών και των μειονοτήτων, καθώς και δηλώσεις για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, της βίας και της διακριτικής μεταχείρισης.

Μια δήλωση δέσμευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να έχει ως στόχο την ενθάρρυνση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών πολιτικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών κοινοτήτων. Μπορεί επίσης να αποτελέσει έναν τρόπο για την επιδίωξη της διαφάνειας και της υπευθυνότητας των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων στην προώθηση και επιπρόσθετα είναι μια δήλωση που κάνει μια κυβέρνηση, μια οργάνωση ή μια εταιρεία για την υποστήριξη και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η δέσμευση μπορεί να περιλαμβάνει δηλώσεις σχετικά με την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας, της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων των παιδιών και των μειονοτήτων, καθώς και δηλώσεις για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, της βίας και της διακριτικής μεταχείρισης.

Μια δήλωση δέσμευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να έχει ως στόχο την ενθάρρυνση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών πολιτικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών κοινοτήτων. Μπορεί επίσης να αποτελέσει έναν τρόπο για την επιδίωξη της διαφάνειας και της υπευθυνότητας των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων στην προώθηση των αξιών.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εμείς, η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923, αναγνωρίζουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδης αξία και υποστηρίζουμε την προστασία και την προαγωγή τους.

Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να προασπίζουμε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το καθεστώς κοινωνικής τάξης, την καταγωγή ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή της ταυτότητας τους.

Συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε:

Να μην συμμετέχουμε σε πρακτικές που παραβιάζουν τα δικαιώματα των ανθρώπων, όπως η δουλεία, η βία, η έκτρωση, η βασανιστήρια ή η διακριτική μεταχείριση.

Να προωθούμε την ισότητα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ενός επίσημου κειμένου, όπως μιας διακήρυξης ή μιας ανακοίνωσης, που δημοσιεύεται σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα.

Μια δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα, όπως η διασφάλιση της ισότητας και της δικαιοσύνης για όλους, η καταπολέμηση των διακρίσεων, η προστασία των ευάλωτων ομάδων, η προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου, η προώθηση της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, και πολλές άλλες.

Μια δήλωση δέσμευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια διακήρυξη ή ένα έγγραφο που εκδίδεται από έναν οργανισμό ή μια κυβέρνηση που δεσμεύεται να προασπίσει και να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ισότητα και η ενσωμάτωση στο ποδόσφαιρο είναι σημαντικά θέματα που αντικατοπτρίζουν την κοινωνική πραγματικότητα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στον κόσμο, και επομένως, η διασφάλιση της ισότητας και της ενσωμάτωσης σε αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της αξιοπιστίας και της αξιοπιστίας του.

Αυτή η δέσμευση μπορεί να περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας της συνάθροισης, του δικαιώματος στην υγεία, του δικαιώματος στην εκπαίδευση και του δικαιώματος στην εργασία.

Η δήλωση δέσμευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντική, διότι βοηθά στην προαγωγή της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και των χωρών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ισότητα στο ποδόσφαιρο σημαίνει ότι όλοι οι αθλητές και οι ομάδες πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και δικαιώματα για να συμμετάσχουν και να επιτύχουν στο άθλημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις ή περιορισμοί λόγω φυλετικής καταγωγής, εθνικότητας, γένους, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας ή οικονομικής κατάστασης. Η FIFA και άλλες παγκόσμιες οργανώσεις ποδοσφαίρου έχουν εισαγάγει πολλές πολιτικές και κανονιστικές αλλαγές για να διασφαλίσουν ότι η ισότητα έχει τη θέση της στο ποδόσφαιρο.

Η ισότητα και η ενσωμάτωση στο ποδόσφαιρο αναφέρονται σε διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την ισότητα των ευκαιριών και τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των ανθρώπων στο ποδόσφαιρο.

Στον αθλητισμό, η ισότητα αναφέρεται στην ισότιμη μεταχείριση όλων των αθλητών, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, τον πολιτισμό, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και άλλα παρόμοια χαρακτηριστικά.

Η ισότητα και η ενσωμάτωση στο ποδόσφαιρο αναφέρονται στην ιδέα της ισότιμης μεταχείρισης και ευκαιριών για όλους τους παίκτες ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, την φυλή, τη θρησκεία και τις προσωπικές πεποιθήσεις τους.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι παίκτες έχουν ίση πρόσβαση στο ποδόσφαιρο, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, τη φυλή και άλλες προσωπικές διαφορές.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μια σειρά μέτρων, όπως η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παικτών, η προαγωγή της ισότητας των φύλων και η εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών και των συνεργατών τους στα θέματα της διαφορετικότητας αναγνώριση των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων, στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και στην προαγωγή της συνεργασίας και της ενσωμάτωσης στην ομάδα.

Η εκπαίδευση στα θέματα της διαφορετικότητας μπορεί να περιλαμβάνει την εκμάθηση των κοινωνικών και πολιτιστικών παραδόσεων άλλων κοινοτήτων, την ενθάρρυνση της ανοιχτής συζήτησης και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των μελών της ομάδας και την αντιμετώπιση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων.

Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο η διαφορετικότητα εκτιμάται και σέβεται και η οποία ενθαρρύνει τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των μελών της ομάδας. Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παικτών στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει την προστασία τους από κάθε μορφή διάκρισης ή κακομεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της ρατσιστικής και ξενοφοβικής συμπεριφοράς. Οι παίκτες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να μην υφίστανται καμία μορφή πίεσης ή εκφοβισμού. Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι παίκτες έχουν πρόσβαση σε ισότιμες ευκαιρίες για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και για εξέλιξη στην καριέρα τους.

Η προαγωγή της ισότητας των φύλων στο ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει μέσω πρωτοβουλιών όπως η διαφήμιση και η προώθηση του γυναικείου ποδοσφαίρου, η δημιουργία ομάδων και τουρνουά για κορίτσια και γυναίκες, καθώς και η εκπαίδευση και η προώθηση των γυναικών στα διοικητικά στελέχη και τους διαιτητές του ποδοσφαίρου.

Η ισότητα και η ενσωμάτωση αποτελούν σημαντικά ζητήματα στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα. Στην πραγματικότητα, το ποδόσφαιρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την προώθηση της ισότητας και της ενσωμάτωσης στην κοινωνία.

Η ισότητα στο ποδόσφαιρο αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε παίκτης και κάθε ομάδα πρέπει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες και να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία ή άλλα παρόμοια κριτήρια. Η FIFA, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, έχει επίσης αναλάβει δράσεις για την προώθηση της ισότητας στο ποδόσφαιρο, όπως η εισαγωγή πειθαρχικών κυρώσεων για το ρατσισμό και άλλες μορφές διακρίσεων στα γήπεδα.

Η ενσωμάτωση στο ποδόσφαιρο αναφέρεται στην ενσωμάτωση ατόμων με διαφορετική προέλευση, κουλτούρα, φύλο ή ηλικία στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών, όπως η διεξαγωγή διεθνών τουρνουά και φιλικών αγώνων μεταξύ διαφορετικών χωρών και ομάδων, η προώθηση του ποδοσφαίρου σε απομακρυσμένες περιοχές και σε κοινότητες με διαφορετικές κουλτούρες, και η προαγωγή του ποδοσφαίρου ως μέσο ενσωμάτωσης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε σχολεία και κοινότητες.

Επιπλέον, η προώθηση της συμμετοχής παιδιών από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιστικά υπόβαθρα σε προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ποδοσφαίρου, η διοργάνωση τουρνουά με συμμετοχή ατόμων από διαφορετικές κοινότητες και η δημιουργία ευκαιριών για ατομική και ομαδική ανάπτυξη μέσω του αθλητισμού.

Παράλληλα, η διαχείριση των θεμάτων σχετικά με την ισότητα και την ενσωμάτωση στο ποδόσφαιρο πρέπει να γίνεται σε όλα τα επίπεδα, από τους οργανισμούς ποδοσφαίρου μέχρι τις ομάδες και τους παίκτες. Αυτό συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών που προάγουν την ισότητα και την ενσωμάτωση, όπως η πρόσληψη διαφορετικών εθνικοτήτων και φύλων στους οργανισμούς και η διαθεσιμότητα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για τους παίκτες και τους προπονητές σχετικά με την προώθηση της ισότητας και της ενσωμάτωσης στο ποδόσφαιρο.

Το πρόγραμμα δέσμευσης της κοινωνίας/κοινότητας για την αύξηση της ευαισθητοποίησης είναι ένα σύνολο δράσεων και πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με ένα συγκεκριμένο θέμα.

Στην περίπτωση της ευαισθητοποίησης για θέματα ποδοσφαίρου, το πρόγραμμα δέσμευσης μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Εκπαιδευτικά προγράμματα: Σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για ποδοσφαιριστές, προπονητές και διοικητικό προσωπικό με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή τους σε θέματα όπως η ισότητα, η πολυπολιτισμικότητα, η αντιμετώπιση του ρατσισμού και η αντιμετώπιση της βίας στο ποδόσφαιρο.

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης: Εκστρατείες και εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αντιμετώπιση της βίας στο ποδόσφαιρο και την προώθηση της ισότητας και της πολυπολιτισμικότητας.

Συνεργασία με οργανώσεις και φορείς που ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας και της πολυπολιτισμικότητας, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, Σωματεία Μεταναστών και Οργανώσεις Πολυπολιτισμικού Διαλόγου.

Συνεργασία με ποδοσφαιρικά σωματεία και ομάδες, τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον ερασιτεχνικό χώρο, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης.

Διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων για την εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών και των συνεργατών τους στα θέματα της διαφορετικότητας.

Άρθρο 29 : Αντιρατσισμός

Η πρόληψη του ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων είναι ένα σημαντικό ζήτημα που απαιτεί συνεχείς προσπάθειες. Εδώ είναι μερικά πιθανά projects και δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη του ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων:

Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση είναι σημαντική για την κατανόηση της σημασίας της πολυπολιτισμικότητας και της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης. Μπορούν να γίνουν σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ρατσισμό και άλλες μορφές διακρίσεων, καθώς και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας.

Προαγωγή της πολυπολιτισμικότητας: Οι δραστηριότητες που προωθούν την πολυπολιτισμικότητα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων. Μπορεί να γίνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες που προάγουν τον πολιτισμό και τις παραδόσεις των διαφορετικών κοινοτήτων, όπως παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις τέχνης, παρουσιάσεις φαγητών και πολλά άλλα.

Προώθηση της ισότητας: Οι δραστηριότητες που προωθούν την ισότητα και την ανοχή μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη του ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων. Μπορούν να γίνουν εκστρατείες για την προώθηση της ισότητας και της ανοχής σε διάφορους τομείς, όπως στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία και τη διαφήμιση.

Δημιουργία δικτύων: Η δημιουργία δικτύων μεταξύ ανθρώπων και οργανώσεων που αγωνίζονται για την πρόληψη του ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση ότι οι δράσεις που αναλαμβάνονται είναι συντονισμένες και αποτελεσματικές.

Υποστήριξη των θυμάτων: Η υποστήριξη των θυμάτων ρατσιστικών επιθέσεων και άλλων μορφών διακρίσεων είναι σημαντική. Μπορούν να δημιουργηθούν υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικά κέντρα για τα θύματα, όπου μπορούν να λάβουν υποστήριξη και συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να εξασφαλίσουν τα δικαιώματά τους. Μπορούν επίσης να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για τους ανθρώπους που εργάζονται σε τομείς όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος διακρίσεων, όπως οι αστυνομικοί και οι εργοδότες.

Ενίσχυση της εκπαίδευσης: Η εκπαίδευση είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην πρόληψη του ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων. Μπορούν να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για τους νέους στα σχολεία, τους φοιτητές στα πανεπιστήμια, τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις και τους πολίτες γενικότερα. Η εκπαίδευση μπορεί να εστιάζει στα θέματα της ισότητας, της ανοχής και της αλληλεγγύης, καθώς και στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων.

Προώθηση της συνεργασίας: Η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ομάδων και κοινοτήτων είναι σημαντική για την πρόληψη του ρατσισμού και των μορφών διακρίσεων. Μπορούν να δημιουργηθούν συνεργατικά προγράμματα μεταξύ διαφορετικών οργανώσεων, κοινοτήτων και φορέων για την προώθηση της ισότητας και της ανοχής. Η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί επίσης να ενισχυθεί για την αντιμετώπιση της διακριτικής μεταχείρισης στο παγκόσμιο επίπεδο.

Συνολικά, οι παραπάνω δράσεις μπορούν να συνδυαστούν για την πρόληψη του ρατσισμού και των μορφών διακρίσεων.

Είναι σημαντικό να υπάρχει συνεχής προσπάθεια και δέσμευση από την κοινωνία, τους πολιτικούς, τους επιχειρηματίες, τους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες γενικότερα για την προώθηση της ισότητας και της ανοχής και την αντιμετώπιση της διακριτικής μεταχείρισης και του ρατσισμού.

Οι αθλητικές ομάδες και οργανώσεις μπορούν να προβούν σε διάφορες δράσεις και να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικό υλικό για την προαγωγή της ισότητας, της διαφορετικότητας και της αντιρατσιστικής συμπεριφοράς στις δραστηριότητές τους.

Ορισμένες δράσεις και εκπαιδευτικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν είναι οι εξής:

Εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις: Οι οργανώσεις μπορούν να διοργανώσουν σεμινάρια και εκδηλώσεις για τους αθλητές, τους γονείς και τους προπονητές τους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να παρέχουν πληροφορίες και εργαλεία που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τον ρατσισμό και άλλες μορφές διακρίσεων.

Αντιρατσιστικά εκπαιδευτικά υλικά: Οι οργανώσεις μπορούν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά υλικά όπως βίντεο, φυλλάδια και αφίσες, που θα ενημερώνουν τους αθλητές, τους γονείς και τους προπονητές τους για τον ρατσισμό άλλες μορφές διακρίσεων.

Πέρα από τις παραπάνω δράσεις, η προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας μπορεί να ενσωματωθεί σε διάφορες μορφές εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων που αφορούν τις ομάδες.

Μερικά παραδείγματα είναι:

Εκπαιδευτικά βίντεο και παρουσιάσεις που εξηγούν τη σημασία της ισότητας και της διαφορετικότητας στον αθλητισμό και τη ζωή γενικότερα.

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των παιδιών στις αθλητικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία ή την καταγωγή τους.

Οργάνωση εκδηλώσεων όπως τουρνουά ποδοσφαίρου ή άλλων αθλημάτων που προάγουν την ισότητα και τη διαφορετικότητα, και προσκαλούν συμμετέχοντες από διαφορετικές κοινότητες.

Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους προπονητές και τους διαιτητές που εξηγούν πώς να αντιμετωπίζουν τις διακρίσεις και το ρατσισμό στο πεδίο του αθλητισμού.

Μερικές άλλες πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν από τις ομάδες στο πεδίο του αθλητισμού για την προαγωγή της ισότητας και της διαφορετικότητας περιλαμβάνουν:

Δημιουργία πολιτικής πολυπολιτισμικότητας: Οι ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν μια πολιτική πολυπολιτισμικότητας που θα αποτυπώνει τις αξίες της ισότητας και της διαφορετικότητας. Η πολιτική αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα και δράσεις που θα προωθούν την ισότητα και την αποδοχή της διαφορετικότητας στο πλαίσιο της ομάδας.

Συμμετοχή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης: Οι ομάδες μπορούν να συμμετέχουν σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών διακρίσεων. Μπορούν να δημιουργήσουν ειδικά αφιερώματα στους ιστότοπους τους, να φορέσουν ειδικά μπλουζάκια κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που προωθούν την ισότητα.

Υπάρχουν πολλές οργανώσεις και πρωτοβουλίες που προωθούν την ισότητα στον αθλητισμό και σε άλλους τομείς. Κάποια παραδείγματα περιλαμβάνουν:

“Ποδόσφαιρο χωρίς σύνορα”: Μια πρωτοβουλία που προωθεί την κοινωνική ένταξη και την ισότητα μέσω του ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του αθλήματος ως εργαλείου για την προώθηση της συνεργασίας και της ειρήνης.

“Ολυμπιακή Εκστρατεία Ισότητας”: Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Διεθνές Ολυμπιακό Κίνημα και προωθεί την ισότητα στον αθλητισμό και στην κοινωνία γενικότερα, περιλαμβανομένης της προώθησης των ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκείας ή κοινωνικού καθεστώτος.

Η UEFA παρέχει διάφορα εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με το ποδόσφαιρο και την προώθηση της ισότητας και της ανοχής στον αθλητισμό. Ένα από αυτά τα υλικά είναι το ντοκιμαντέρ με τίτλο “Respect Diversity – Football Unites” που παρουσιάζει τη δράση της UEFA για την προώθηση της ισότητας και της πολυμορφίας στο ποδόσφαιρο.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει πολλά παραδείγματα από διάφορες χώρες της Ευρώπης για την προώθηση της ανοχής και της ισότητας στο ποδόσφαιρο, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ της UEFA και των εθνικών αντιπροσωπειών για την προώθηση αυτών των αξιών στο ποδόσφαιρο. Το ντοκιμαντέρ παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορούν οι ποδοσφαιριστές, οι φίλαθλοι και οι παράγοντες του ποδοσφαίρου να συμβάλουν στην προώθηση της ανοχής και της ισότητας στον αθλητισμό.

Επιπλέον, η UEFA παρέχει και άλλα εκπαιδευτικά υλικά για την προαγωγή της ισότητας και της ανοχής στο ποδόσφαιρο, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα.

Εκτός από τα εκπαιδευτικά υλικά, η UEFA παρέχει επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα για την προαγωγή της ισότητας και της ανοχής στο ποδόσφαιρο. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν το “Football Works”, το “Football for All”, το “UEFA Grassroots Day” και το “Football People”.

Το “Football Works” είναι ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας στον αθλητισμό μέσω της εκπαίδευσης και της απασχόλησης των νέων και των ανέργων στην ποδοσφαιρική βιομηχανία.

Το “Football for All” είναι ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην προώθηση της ανοχής και της διαφορετικότητας στο ποδόσφαιρο μέσω της διοργάνωσης διεθνών τουρνουά για αθλητές με αναπηρία, παιδιά και νέους που ζουν σε δύσκολες κοινωνικές συνθήκες, καθώς και εκδηλώσεις και προγράμματα σχετικά με την προαγωγή της ανοχής στον αθλητισμό.

Το “UEFA Grassroots Day” είναι μια ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται από την UEFA και αποσκοπεί στην προαγωγή της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου στις βάσεις του, καθώς και στην προώθηση της ισότητας και τη διαφορετικότητα στο ποδόσφαιρο μέσω της διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων, προπονήσεων και εκδηλώσεων σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνονται δραστηριότητες και προγράμματα για παιδιά και νέους, αλλά και εκδηλώσεις και σεμινάρια για προπονητές και αξιωματούχους του ποδοσφαίρου, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατανόησης της σημασίας της ισότητας και της διαφορετικότητας στον αθλητισμό.

Το “Football People” είναι ένα πανευρωπαϊκό κίνημα που ξεκίνησε το 2013 από την οργάνωση “Football Against Racism in Europe” (FARE) και έχει ως στόχο την προαγωγή της ανοχής και της διαφορετικότητας στο ποδόσφαιρο και την κοινωνία γενικότερα. Κατά τη διάρκεια του Football People, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη για την προώθηση της ισότητας και της ανοχής στο ποδόσφαιρο, με τη συμμετοχή ποδοσφαιρικών ομάδων, οργανώσεων και κοινοτήτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, συναντήσεις μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων, ποδοσφαιρικούς αγώνες και πρωτοβουλίες σε σχολεία και κοινότητες για την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας.

Η UEFA έχει επίσης αναπτύξει το πρόγραμμα “Equal Game”, το οποίο έχει ως στόχο την προαγωγή της ισότητας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Μέσω αυτού του προγράμματος, η UEFA συνεργάζεται με διάφορους εταίρους και ακολουθεί μια πολυπολιτισμική προσέγγιση για την προαγωγή της ισότητας και της διαφορετικότητας στο ποδόσφαιρο.

Επιπλέον, η UEFA παρέχει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ισότητα και τη διαφορετικότητα στο ποδόσφαιρο σε προπονητές και αξιωματούχους του αθλήματος, μέσω του προγράμματος UEFA Football and Social Responsibility (FSR). Το FSR έχει ως στόχο την προαγωγή των κοινωνικών αξιών μέσω του ποδοσφαίρου και παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία για την υλοποίηση δράσεων που προωθούν την ισότητα και τη διαφορετικότητα.

Για την προώθηση της ανοχής και της διαφορετικότητας, μπορούν να διοργανωθούν σεμινάρια και συναντήσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της ανοχής και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Μπορεί να γίνει ενημέρωση σχετικά με τις διαφορετικές κουλτούρες, θρησκείες και παραδόσεις και να αναδειχθούν οι κοινές αξίες και αρχές που μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους παρά τις διαφορές τους.

Μπορούν να διοργανωθούν συναντήσεις με ανθρώπους που έχουν διαφορετική καταγωγή, πίστη, γλώσσα και πολιτιστικό παρελθόν, ώστε να γίνει ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον κατανόησης και σεβασμού.

Επίσης, μπορούν να διανεμηθούν ενημερωτικά φυλλάδια, βίντεο ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό που αναδεικνύει τη σημασία της ανοχής και της αποδοχής της διαφορετικότητας στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις.

Μπορούν να είναι πολλοί και διαφορετικοί οι τρόποι για να προωθηθεί η ανοχή και η σεβασμός στη διαφορετικότητα. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Διοργάνωση συζητήσεων και σεμιναρίων με ειδικούς στο θέμα της διαφορετικότητας και της ανοχής, προσκαλώντας ομιλητές από διαφορετικές κοινότητες.

Προβολή ντοκιμαντέρ ή ταινιών που αναδεικνύουν τη σημασία της ανοχής και της σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, βιβλιογραφίας και άλλων εκδόσεων για την προώθηση της διαφορετικότητας και της ανοχής, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχολεία και σε άλλες κοινότητες.

Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για παιδιά και νέους, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής δικαιοσύνης και ανοχής στη διαφορετικότητα.

Οργάνωση εκδηλώσεων και φεστιβάλ που αναδεικνύουν την πολυμορφία και τη διαφορετικότητα των κοινοτήτων, προάγοντας ένα από τους καλύτερους τρόπους για να προωθηθεί η ισότητα και η αποδοχή της διαφορετικότητας είναι η προώθηση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης.

Εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν σε σχολεία, πανεπιστήμια, εταιρείες και άλλα μέρη εργασίας. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να διδάξουν στους ανθρώπους τη σημασία της διαφορετικότητας, της αποδοχής και της συμπερίληψης, καθώς και την αντιμετώπιση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των άλλων μορφών διακρίσεων.

Επίσης, η διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων και κοινοτήτων μπορεί να προάγει την αλληλεπίδραση και την κατανόηση μεταξύ τους. Οι συναντήσεις αυτές μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι αναπτύσσουν φιλία, αλληλοσεβασμό και αμοιβαία κατανόηση. Ταυτόχρονα, αυτοί οι τύποι εκδηλώσεων μπορούν να αναδείξουν τις κοινές αξίες και τα ενδιαφέροντα.

Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του φαινομένου του ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων στο ποδόσφαιρο, η UEFA έχει θέσει σε λειτουργία δομές και μηχανισμούς παρακολούθησης και αναφοράς.

Συγκεκριμένα:

Υπάρχει μια ειδική μονάδα στην UEFA που ασχολείται με την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των ρατσιστικών και διακριτικών συμπεριφορών στο ποδόσφαιρο. Η μονάδα αυτή συνεργάζεται με τους διαιτητές και τους οργανισμούς διοίκησης των αγώνων για να αντιμετωπίζει τέτοιες περιπτώσεις.

Η UEFA έχει θεσπίσει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης και αναφοράς για τις αγωνιστικές επιτροπές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους θεατές. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση του ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων καθώς και την παροχή μηχανισμών αναφοράς για την αναφορά παραβάσεων και συμπεριφορών που δεν συμβαδίζουν με την ισότητα και την αξιοπρέπεια.

Η αξιοπρέπεια είναι ένας βασικός ανθρώπινος πυλώνας που αποτελεί τη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας. Η αξιοπρέπεια είναι ένας τρόπος που οι άνθρωποι αναγνωρίζονται ως ανθρώπινα όντα, με το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στην ελευθερία και στην ισότητα.

Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του φαινομένου της διάκρισης και του ρατσισμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες δομές, όπως οργανισμοί και ιδρύματα που ειδικεύονται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο του φαινομένου, ειδικές επιτροπές που έχουν στόχο την προαγωγή της ισότητας και της αξιοπρέπειας σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η υγεία και άλλοι κοινωνικοί τομείς.

Επίσης, η αναφορά των περιστατικών διάκρισης και ρατσιστικής συμπεριφοράς στις αρχές και στα σχετικά όργανα είναι σημαντική, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ανακάλυψη και δίωξη των υπευθύνων και στην προώθηση της αξιοπρέπειας και της ισότητας είναι σημαντική για την καταπολέμηση του ρατσισμού και όλων των μορφών διακρίσεων στον αθλητισμό. Μερικές προτάσεις για την προώθηση αυτών των αξιών στον αθλητισμό περιλαμβάνουν:

Ενθάρρυνση των ομάδων, των παικτών και των οπαδών να σεβαστούν τους ανθρώπους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το χρώμα του δέρματός τους, την εθνικότητά τους, το φύλο τους, την σεξουαλική τους ταυτότητα ή τη θρησκεία τους.

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για παίκτες, προπονητές και διαιτητές που να αναδεικνύει τη σημασία της αξιοπρέπειας και της ισότητας στον αθλητισμό.

Ενημέρωση των οπαδών μέσω καμπανιών και εκστρατειών που να προάγουν την αξιοπρέπεια και την ισότητα στον αθλητισμό.

Δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου του φαινομένου του ρατσισμού και όλων των μορφών διακρίσεων στον αθλητισμό.

Ενθάρρυνση της αναφοράς περιστατικών για την επιτυχή πρόληψη του ρατσισμού και όλων των μορφών διακρίσεων, είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε την αναφορά περιστατικών διακρίσεων στην εργασία, στο σχολείο, στον αθλητισμό και στην κοινωνία γενικότερα. Αυτό μπορεί να γίνει με την παροχή ενός ασφαλούς και αξιόπιστου καναλιού αναφοράς, όπως είναι η επικοινωνία με ανεξάρτητους οργανισμούς που ασχολούνται με την πρόληψη των διακρίσεων και την προστασία των ατόμων που υπόκεινται σε αυτές.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να ενημερώνουμε τους ανθρώπους για τη σημασία της αναφοράς περιστατικών διακρίσεων και πώς μπορούν να το κάνουν αυτό. Πρέπει επίσης να υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία αναφοράς και επεξεργασίας των περιστατικών, καθώς και προστασία των καταγγελλόντων από εκδίκηση ή αντιπίστευμα.

Συνολικά, η ενθάρρυνση της αναφοράς περιστατικών διακρίσεων και η αποτελεσματική διαχείριση τους είναι σημαντικά βήματα την πρόληψη του ρατσισμού και όλων των μορφών διακρίσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση του κοινού και των επαγγελματιών σχετικά με τα ζητήματα αυτά, η ενθάρρυνση της αναφοράς περιστατικών διακρίσεων, η ανάπτυξη και η προώθηση πολιτικών και πρακτικών που ενισχύουν την ισότητα και την πολυμορφία, και η εφαρμογή κυρώσεων για τις περιπτώσεις διακρίσεων. Επιπλέον, οι οργανώσεις και οι αρχές μπορούν να δημιουργήσουν δομές παρακολούθησης και ελέγχου του φαινομένου, ώστε να ανιχνεύονται και να αντιμετωπίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά οι περιπτώσεις διακρίσεων.

Η συμπερίληψη της πτυχής της διαδικτυακής βίας είναι ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος στον αθλητισμό. Η διαδικτυακή βία μπορεί να επηρεάσει αθλητές, προπονητές και αξιωματούχους τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά, ενώ μπορεί να έχει επίσης αντίκτυπο στην εικόνα των αθλητικών ομάδων και της ίδιας της αθλητικής κοινότητας.

Η στοχευμένη εκπαίδευση παικτών, προπονητών και αξιωματούχων για τη διαδικτυακή ασφάλεια και την αναγνώριση της διαδικτυακής βίας είναι απαραίτητη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Επιπλέον, οι αθλητικές ομάδες μπορούν να αναπτύξουν πολιτικές και διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των μελών τους στο διαδίκτυο και θα παρέχουν μηχανισμούς αναφοράς και αντίδρασης σε περιπτώσεις διαδικτυακής βίας.

Τέλος, η συνεργασία με οργανισμούς και εταιρείες που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Ορισμένοι φορείς και οργανισμοί παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής βίας και του μισογυνισμού στον αθλητικό χώρο. Ορισμένα από αυτά τα προγράμματα και οργανισμοί περιλαμβάνουν:

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει αναπτύξει το πρόγραμμα “RESPECT Women: Preventing Violence Against Women”, το οποίο παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών στον αθλητικό χώρο.

Ο “Athlete Ally” είναι ένας οργανισμός που επιδιώκει να προάγει την ισότητα και την αποδοχή των LGBTQ+ αθλητών και αθλητριών. Παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα και πόρους για να βοηθήσει τους αθλητές και τους προπονητές να κατανοήσουν τη σημασία της περιποίησης και της υποστήριξης των LGBTQ+ συναθλητών τους.

Ο “Women’s Sports Foundation” είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που επιδιώκει να προωθήσει τη συμμετοχή και την ευημερία των γυναικών και των κοριτσιών στον αθλητικό χώρο. Παρέχει πόρους και προγράμματα για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ρατσισμού και των διακρίσεων στο αθλητικό περιβάλλον μπορούν να περιλαμβάνουν:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης για αθλητές, προπονητές και αξιωματούχους που αντιμετωπίζουν διακρίσεις και ρατσιστικές επιθέσεις στο αθλητικό περιβάλλον.

Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση σχετικά με τον ρατσισμό και τις διακρίσεις στον αθλητισμό, καθώς και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που προάγουν την ισότητα και την πολυμορφία.

Παρακολούθηση και αναφορά περιστατικών: Δημιουργία δομών παρακολούθησης των περιστατικών ρατσιστικής συμπεριφοράς στο αθλητικό περιβάλλον, καθώς και δομών αναφοράς των περιστατικών σε αρμόδιους φορείς.

Συνεργασία με κοινότητες: Συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες.

Άρθρο 30 : Πολιτική προστασίας παιδιών και νέων

Οι κατευθυντήριες γραμμές της UEFA για την προστασία και την ευημερία των παιδιών που συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικές δραστηριότητες είναι ένα σύνολο αρχών και πρακτικών που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν την ασφάλεια, την ευημερία και την ανάπτυξη των νέων ποδοσφαιριστών. Οι βασικές αρχές των κατευθυντήριων γραμμών περιλαμβάνουν:

Ασφάλεια: Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης, εκμετάλλευσης και τραυματισμού.

Υγεία: Πρέπει να διασφαλίζεται η κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και η πρόσβαση σε υγιεινά περιβάλλοντα για την ευημερία των παιδιών.

Ανάπτυξη: Πρέπει να προωθείται η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των νέων ποδοσφαιριστών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ανάπτυξης.

Επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτές και οι υπεύθυνοι πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση για να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες των παιδιών.

Κατάλληλη συμπεριφορά: Όλοι οι ενεχόμενοι στο ποδόσφαιρο πρέπει να τηρούν κατάλληλες δεοντολογικές αρχές και να προάγουν τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν ένα πλαίσιο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων για την προστασία και την ευημερία των νέων παιδιών στο ποδόσφαιρο.

Αυτοί οι παρακάτω όροι προσδιορίζουν σημαντικά θέματα που αφορούν την ευημερία και την ασφάλεια των παιδιών και των νέων ποδοσφαιριστών. Ας εξετάσουμε κάποιους από αυτούς τους όρους:

Παιδί:

Ο όρος “παιδί” αναφέρεται σε άτομα που δεν έχουν ακόμα φτάσει στην ενήλικη ηλικία, συνήθως κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με την Οργάνωση “Η Παιδική Ασφάλεια”. Είναι ένας ευαίσθητος πληθυσμός που χρειάζεται ειδική προσοχή και προστασία.

Νέος ποδοσφαιριστής:

Αναφέρεται σε έναν ποδοσφαιριστή που ξεκινά την καριέρα του στο ποδόσφαιρο ή που είναι σε πρώιμο στάδιο της καριέρας του.

Ευημερία/Ασφάλεια Παιδιών:

Περιλαμβάνει τη διασφάλιση της φυσικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ευημερίας των παιδιών, καθώς και την προστασία τους από κάθε μορφή κακοποίησης, εκμετάλλευσης και κίνδυνο.

Ψυχολογία Παιδιών:

Αναφέρεται στη μελέτη της συμπεριφοράς, των συναισθημάτων, των σκέψεων και των αναπτυξιακών διαδικασιών των παιδιών, καθώς και στις προσεγγίσεις για την ψυχολογική υγεία και ευημερία τους.

Κακομεταχείριση:

Αναφέρεται σε κάθε μορφή κακής μεταχείρισης, εκμετάλλευσης, εγκατάλειψης ή επιβλαβούς συμπεριφοράς προς τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, ψυχολογικής, σεξουαλικής και αποψίλωσης.

Είναι ζωτικής σημασίας να προστατεύουμε τα παιδιά και τους νέους ποδοσφαιριστές από κάθε μορφή βλάβης και να εξασφαλίζουμε την ευημερία και την ασφάλειά τους σε κάθε περιβάλλον.

H ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ θέτει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά και γι’ αυτό εμβαθύνει στην «Πολιτική Προστασίας Παιδιών».

Η UEFA ορίζει την προστασία των παιδιών ως «ευθύνη του οργανισμού να διασφαλίσει ότι το ποδόσφαιρο είναι μια ασφαλής, θετική και ευχάριστη εμπειρία για όλα τα παιδιά και ότι διατηρούνται ασφαλή από βλάβες (συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης) όταν εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο, σε όλες τις ικανότητες και σε όλα τα επίπεδα» (Πολιτική προστασίας των παιδιών της UEFA, 2019).

Η πολιτική αυτή αποτελείται από:

Ενημέρωση όλων των αρμόδιων φορέων για την «πολιτική προστασίας παιδιών»

Τον προσδιορισµό των ενδεχόμενων κινδύνων και μορφών κακοποίησης των παιδιών, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εγκαίρως αντιληπτή και να αντιμετωπιστεί κάθε κατάσταση.

Τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση κακοποίησης.

Τον κώδικα συμπεριφοράς που θα πρέπει να ακολουθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Τις προϋποθέσεις και διαδικασίες για την προσεκτική στελέχωση του προσωπικού (προπονητές, εθελοντές, κλπ).

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Την εφαρμογή προγραμμάτων προπόνησης, προσαρμοσμένης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.

Θεμελίωση προστασίας των παιδιών (Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει την παροχή ορισμών: Για το παιδί, την προστασία, την κακοποίηση ή βλάβη, καθώς και σαφείς δεσμεύσεις για την πολιτική προστασίας παιδιών).

Διασφάλιση της οργανωτικής ετοιμότητας και πρόληψης (Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει τη θέσπιση διαδικασιών και πρακτικών που θα βοηθήσουν στην αποφυγή καταστάσεων κατάχρησης).

Ευαισθητοποίηση ( έμφαση στην εκπαίδευση και επικοινωνία, καθώς είναι απαραίτητα στοιχεία για να εξασφαλιστεί η κατανόηση των αρχών διασφάλισης, των μέτρων διασφάλισης και της σημασίας τους στο ποδόσφαιρο).

Συνεργασία με φορείς και αναφορά πιθανών προβλημάτων ( Ο στόχος αυτός σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμμετέχουν εξωτερικές υπηρεσίες στις προσπάθειες προστασίας των παιδιών).

Αξιολόγηση προγράμματος προστασίας παιδιών (Παρακολούθηση της προόδου και προσδιορισμό ορθών πρακτικών, για κοινή χρήση με άλλους, που εργάζονται στο ποδόσφαιρο).

Ας αναφερθούμε στους ορισμούς παιδική κακοποίηση, σωματική κακοποίηση, ψυχική κακοποίηση, παραμέληση, σεξουαλική κακοποίηση, bullying, συναισθηματική ή ψυχολογική βία.

Η παιδική κακοποίηση αφορά την κακή μεταχείριση, την πρόκληση τραυμάτων (σωµατικών και πνευματικών) των παιδιών από ενήλικες. Η κακοποίηση συνήθως προέρχεται από τους ενήλικες που έρχονται σε συχνή επαφή µε τα παιδιά και έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.

Σωματική Κακοποίηση

Σωµατική κακοποίηση μπορεί να συμβεί στις περιπτώσεις που ο ενήλικας τραυματίσει σωµατικά το παιδί µε τους εξής τρόπους: χτυπώντας, πιέζοντας, χαστουκίζοντας, ταρακουνώντας ή προβαίνοντας σε οποιαδήποτε απόπειρα άσκησης βίας. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να έχει και τη μορφή τραυματισμού λόγω της προπόνησης, όταν το είδος και η έντασή της υπερβαίνει τα σωματικά και ηλικιακά όρια του παιδιού ή όταν εκθέτει το παιδί σε κίνδυνο λόγω κούρασης και κακής χρήσης. Επίσης, μπορεί να πάρει την μορφή χορήγησης απαγορευμένων ουσιών για τη βελτίωση της απόδοσης.

Συναισθηματική ή ψυχολογική βία

Η συναισθηματική ή ψυχολογική βία περιλαμβάνει απαγόρευση κινήσεων, εξευτελισμό, δυσφήμηση, εκφοβισμό, διαχωρισμό, απόρριψη και άλλες μη σωματικές μορφές εχθρικής συμπεριφοράς.

Στο ποδόσφαιρο μπορεί να πάρει τις εξής µορφές:

-Αδιαφορία λελογισμένης επιβράβευσης των προσπαθειών και της προόδου του παιδιού.

-Πρόκληση υπερβολικού άγχους δίνοντας αποκλειστική βαρύτητα στο αποτέλεσμα ενός αγώνα.

Παραμέληση

Παραμέληση µπορεί να συµβεί όταν ο ενήλικας αφήνει το παιδί διαρκώς µόνο του και δεν του παράσχει την απαραίτητη φροντίδα και στοργή. Επίσης, σε περιπτώσεις που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες του παιδιού για φαγητό, νερό και ρουχισµό.

Στο ποδόσφαιρο µπορεί να πάρει τις εξής µορφές:

-Υποχρέωση του παιδιού να αγωνιστεί µε συνθήκες ψύχους όταν εκείνο δεν είναι καλά ντυμένο ή έχει κρυολογήσει.

-Υποχρέωση του παιδιού να αγωνιστεί σε συνθήκες καύσωνα, µην παρέχοντας τα απαραίτητα υγρά (νερό, ισοτονικά ποτά, κλπ).

Σεξουαλική κακοποίηση

Η σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή ή απόπειρα σεξουαλικής επαφής χωρίς συναίνεση και πράξεις σεξουαλικής φύσης που δεν περιλαμβάνουν επαφή (όπως ηδονοβλεψία ή σεξουαλική παρενόχληση). Εμπόριο ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς ενάντια σε κάποιον που δεν μπορεί να συναινέσει ή να αρνηθεί. Διαδικτυακή εκμετάλλευση για τους ίδιους σκοπούς. Τα αποτελέσµατα σεξουαλικής κακοποίησης είναι οδυνηρά και µπορεί να οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτα ψυχικά τραύµατα.

Ο προπονητής οφείλει να γνωρίζει τη σηµασία της θέσης του και το γεγονός ότι αποτελεί πρότυπο για τα παιδιά. Οφείλει, επίσης, να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν όρια ακόμα και στην σωµατική επαφή µε τα παιδιά (οδηγίες, περιπτώσεις τραυματισμού, κλπ) και να είναι πολύ προσεκτικός, ιδιαίτερα όταν ενσκήπτει η ανάγκη κατ’ ιδίαν συζήτησης με το παιδί, η οποία συστήνεται να γίνεται είτε παρουσία τρίτου προσώπου (π.χ. γονέα) είτε σε χώρο που να μην προκαλεί υπόνοιες απομόνωσης.

Οι ενδείξεις κακοποίησης χωρίζονται σε σωματικές, συμπεριφοράς και σεξουαλικής κακοποίησης.

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

-Μώλωπες, γρατζουνιές

-Εγκαύματα

-Τραυματισμοί που δεν έχουν αντιμετωπιστεί

-Σημάδια σε δυσδιάκριτα σημεία

-Ξαφνικές ανωμαλίες στην ομιλία

-Τάσεις προς έμετο

-Συχνή εφίδρωση λόγω άγχους

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

-Τάσεις απομόνωσης

-Τάσεις φυγής

-Επιθετικότητα

-Ανεξήγητη φοβία προς τους ενήλικες

– Αδυναμία ταύτισης με κάποια πρότυπα

– Συμπεριφορά για προσέλκυση

Ενδιαφέροντος

– Χαμηλή αυτοεκτίμηση

3)Σεξουαλική Κακοποίηση

– Αιμορραγία στα γεννητικά όργανα ή στον πρωκτό

-Πόνος και στην ούρηση

-Στομαχικοί πόνοι και πονοκέφαλοι

-Ανορεξία

– Δυσκολία στο περπάτημα ή σε καθιστή θέση

– Χρόνια κατάθλιψη

-Βωμολοχία και υπέρμετρες σεξουαλικές γνώσεις για την ηλικία

– Φόβος για το σκοτάδι

-Έντονη αντικοινωνική συμπεριφορά

Bullying

Bullying (συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτυακού cyber bullying), σημαίνει ανεπιθύμητη επιθετική συμπεριφορά από ένα παιδί ή από μία ομάδα παιδιών χωρίς στενή συγγενική σχέση (πχ. αδέλφια) ή άλλη συναισθηματική σχέση (πχ. ερωτικοί σύντροφοι) προς ένα άλλο παιδί (θύμα). Το Bullying περιλαμβάνει

επαναλαμβανόμενη σωματική, ψυχολογική ή κοινωνική έκθεση του θύματος σε βία, κυρίως μέσα σε περιβάλλον συγκεντρώνονται παιδιά όπως το γήπεδο.

Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός (Cyber bullying)

Οι νέοι επικοινωνούν στο Διαδίκτυο πιο συχνά μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και μέσω κινητού. Ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο συμβαίνει όταν ένα άτομο χρησιμοποιεί την τεχνολογία, δηλαδή τα κινητά τηλέφωνα ή το διαδίκτυο (ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, αίθουσες συνομιλίας, instant messenger), για να εκφοβίσει σκόπιμα κάποιον. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί επίσης να αναφέρεται ως «τρολάρισμα» όταν δημοσιεύονται σκόπιμα προσβλητικά σχόλια σε μεμονωμένες σελίδες κοινωνικών μέσων με σκοπό να προκαλέσουν αναστάτωση και άγχος. Αυτός ο τύπος συμπεριφοράς μπορεί να οδηγήσει σε νομική δράση.

Οι εκφοβιστές συχνά αισθάνονται ανώνυμοι και “αποστασιοποιημένοι” από το περιστατικό όταν συμβαίνει στο διαδίκτυο.

Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για εκφοβισμό διαδικτυακά ή μέσω κειμένων. Οι σύλλογοι και οι ενώσεις που διοργανώνουν τα πρωταθλήματα έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι ιστότοποι ή / και οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τους χρησιμοποιούνται σωστά και ότι κάθε διαδικτυακός εκφοβισμός πρέπει να αντιμετωπιστεί γρήγορα και κατάλληλα.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που αναφερθεί από κάποιον αθλητή περιστατικό κακομεταχείρισης, παρενόχλησης ή απειλής από άλλο άτομο

Ακούστε προσεχτικά και ήρεμα αυτά που αναφέρονται. Ο αθλητής έχει καταρχήν ανάγκη να νιώσει ότι εισακούγεται. Καταγράψτε άμεσα τη συζήτηση με όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε για μελλοντική έρευνα πιθανά από τις αρχές (ημερομηνία, ώρα και τόπος συμβάντος).

Μερικοί αθλητές έχουν ανάγκη να προστατέψουν τα άτομα από τα οποία δέχτηκαν την παρενόχληση, γιατί είναι άτομα που αγαπούν και εκτιμούν, γι’ αυτό μη σχολιάσετε αρνητικά τα συγκεκριμένα άτομα. Είναι πιθανό ο αθλητής να σταματήσει φοβούμενος το κακό που θα προκαλέσει. Απλά ρωτήστε και καταγράψτε λεπτομερώς.

Ενθαρρύνετε τον αθλητή να μιλήσει όσο πιο πολύ μπορεί για αυτά που νιώθει για το όποιο περιστατικό έχει συμβεί προσφέροντας του ένα ασφαλές περιβάλλον.

Υπενθυμίστε στο άτομο που έχετε απέναντι σας ότι δεν ευθύνεται για όσα έχουν συμβεί και ότι έπραξε σωστά που σας εμπιστεύτηκε και σας μίλησε. Αναφέρεται το γεγονός και ενημερωθείτε για όλες τις νόμιμες ενέργειες στις οποίες μπορείτε και πρέπει να προβείτε.

Παροτρύνετε τον αθλητή/τρια να συμβουλευτεί ειδικό χωρίς να ντρέπεται και να καθυστερεί.

Το επόµενο βήµα είναι η γνωστοποίηση στον προπονητή της καταγγελίας και το αντικείµενο αυτής. Ο προπονητής µε τη σειρά του έχει αναφαίρετο δικαίωµα να απαντήσει στις κατηγορίες που του προσάπτουν. Ολόκληρος ο φάκελος θα κοινοποιείται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, η οποία και θα έχει την ευθύνη για την παραποµπή της υπόθεσης στις αρµόδιες δικαστικές αρχές.

Σε κάθε περίπτωση µέχρι την τελική κρίση της υπόθεσης, ο προπονητής θα πρέπει να απέχει των καθηκόντων του. Το µέτρο αυτό έχει καθαρά προληπτικό.

Δεκάλογος κατά της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

Τα παιδιά, όπως και οι μεγάλοι, έχουν δικαίωμα στην προστασία από κάθε μορφή βίας. Η σωματική τιμωρία είναι μία μορφή βίας.

Το ξύλο, το χαστούκι, το τράβηγμα του αυτιού και γενικά η επιβολή σωματικού πόνου στο παιδί είναι μορφές σωματικής τιμωρίας και πλέον δεν επιτρέπονται από το νόμο (Ν.3500/06, άρθρο 4).

Κανένα πρόσωπο που έχει στην ευθύνη του ένα παιδί, δεν έχει δικαίωμα να του επιβάλλει σωματική τιμωρία.

Οι γονείς έχουν την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους και οφείλουν να τα μεγαλώσουν, χωρίς να χρησιμοποιούν βία σε βάρος τους και να προσβάλλουν την αξιοπρέπειά τους.

Η σωματική τιμωρία θίγει την προσωπικότητα του παιδιού.

Η σωματική τιμωρία δεν είναι αποτελεσματικό μέσο διαπαιδαγώγησης.

Ένα παιδί που μεγαλώνει με ξύλο, μαθαίνει να λύνει τα προβλήματά του με βίαιο τρόπο.

Η σωματική τιμωρία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές μορφές κακοποίησης.

Ο διάλογος και η μη βίαιη διαπαιδαγώγηση είναι ο καλύτερος τρόπος για να μαθαίνει ένα παιδί τους κανόνες και τα όρια που χρειάζεται στη ζωή του.

Είναι στο χέρι μας να βγάλουμε το ξύλο και τη βία από τη ζωή των παιδιών

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Ημερίδες σχετικά με την εκπαίδευση των γονέων φροντιστών για να κατανοήσουν καλύτερα και σε βάθος τις ανάγκες του παιδιού

Σχέδιο για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών και ότι αυτό είναι σαφές σε εκείνους που εργάζονται με το παιδί.

Κατανόηση του τι λέει και πώς επικοινωνεί το παιδί, από τη συμπεριφορά του, τα λόγια ή τα σημάδια που δίνει.

Ενημέρωση στο παιδί για το σε ποιους πρέπει να απευθύνεται και με ποιο τρόπο, αν ανησυχεί για κάτι.

Κατανόηση πώς ανταποκρίνεται το παιδί σε διαφορετικές εμπειρίες και συνθήκες.

Έλεγχος σε τακτικά χρονικά διαστήματα για τη συμμετοχή του παιδιού στην προπόνηση ή στον αγώνα με σκοπό να το βοηθήσουν να αξιοποιήσει στο έπακρο τη συμμετοχή του στο παιχνίδι.

Εστίαση στις ικανότητες του παιδιού.

Πολιτικές Πρόσληψης της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ σε θέσεις που αφορούν επαφή με παιδιά

Προσέλευση απαραίτητων πτυχίων, καθώς και σεμιναρίων σχετικά με την ψυχολογία των Νέων.

Συστατική επιστολή από προηγούμενο εργασιακό περιβάλλον η εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Διενέργεια ψυχολογικών test και συνέντευξη από ειδικό πριν την ανάληψη καθηκόντων.

Μικρής διάρκειας πρόσληψη των προπονητών με σκοπό τη συγκέντρωση ανώνυμων ερωτηματολογίων σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές σχετικά με την αξιολόγηση των προπονητών τους και τη συμπεριφορά τους προς αυτούς.

Κώδικας της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Για τους ποδοσφαιριστές:

Προσπαθώ και παίζω όσο καλυτέρα μπορώ. Έτσι μόνο απολαμβάνω κάθε στιγμή του παιχνιδιού

Παίζω πάντα σύμφωνα με τους κανόνες του αθλήματος.

Ποτέ δεν συζητώ και δεν αμφισβητώ τις αποφάσεις των διαιτητών.

Δίνω πάντα τα χέρια στους αντιπάλους και στους διαιτητές πριν και μετά το τέλος κάθε αγώνα.

Προσέχω τη διατροφή μου για την καλή διατήρηση της φυσικής μου κατάστασης και φυσικά για την υγεία μου.

Ελέγχω τα συναισθήματά μου καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η λεκτική ή σωματική βία κατά των διαιτητών ή των αντιπάλων μου δεν είναι αποδεκτές συμπεριφορές σε κανένα άθλημα.

Δουλεύω σκληρά για να πετύχω τους προσωπικούς μου στόχους αλλά και τους στόχους της ομάδας μου. Μόνο μετά από σκληρή και συστηματική προσπάθεια κατακτάται η επιτυχία!

Απολαμβάνω και χειροκροτώ κάθε ωραία ενέργεια, προσπάθεια ή γκολ που επιτυγχάνεται, ανεξάρτητα από το εάν προέρχεται από συμπαίκτη ή αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

Συμπεριφέρομαι σε όλους όπως θα ήθελα να συμπεριφέρονται αυτοί σε μένα.

Συνεργάζομαι με τον προπονητή, τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους μου.

Συμμετέχω στο άθλημα κυρίως για εμένα, τη διασκέδαση και τα οφέλη που μου προσφέρει το ποδόσφαιρο και όχι απλά για να ικανοποιήσω τους γονείς και τους προπονητές μου.

Σέβομαι ξεχωριστά την προσωπικότητα και τα δικαιώματα όλων όσων βρίσκονται στο γήπεδο και τις κερκίδες, ανεξάρτητα από το φύλο, τις ικανότητες ή τη χώρα που προέρχονται.

Για τους Γονείς

Να έχετε πάντα κατά νου, πως οι μικροί ποδοσφαιριστές παίζουν για τη χαρά του παιγνιδιού.

Προσπαθήστε να κατανοήσετε τις ανάγκες που έχει το παιδί σας από το ποδόσφαιρο και υποστηρίξτε το με τρόπο που να πετύχει τους στόχους του.

Βοηθήστε το παιδί σας να αποκομίσει τα ανεκτίμητα μαθήματα ζωής που προσφέρει το άθλημα.

Να σέβεστε πάντοτε τις αποφάσεις των διαιτητών ακόμα και εάν είναι φορές που δεν σας βρίσκουν σύμφωνους.

Ποτέ μην ασκείτε κριτική σε παιδί που υπέπεσε σε λάθος. Αντίθετα, υποστηρίξτε το για να συνεχίσει την προσπάθειά του.

Ενθαρρύνετε το παιδί να συμμετέχει χωρίς όμως να το πιέζετε.

Βάλτε τα απαραίτητα όρια για τη συμμετοχή του παιδιού στο ποδόσφαιρο.

Βεβαιωθείτε πως ο προπονητής του παιδιού σας είναι κατάλληλα καταρτισμένος.

Μεταφέρετε στο παιδί σας το μήνυμα πως ‘’η πρόοδος και η επιτυχία θα έρθει με σκληρή δουλειά’’.

Βοηθήστε το παιδί σας να βάλει ρεαλιστικούς στόχους για την απόδοση του.

Βεβαιωθείτε πως το παιδί σας τηρεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στον προπονητή και τους συμπαίκτες του.

Παραχωρείστε την απόλυτη εξουσία και εμπιστοσύνη στον προπονητή χωρίς καθόλου να εκθέτετε και να αμφισβητείτε την ποιότητα της δουλειάς του.

Μην δίνετε καθόλου συμβουλές στον προπονητή για το πώς να προπονεί.

Παραμείνετε στις κερκίδες ή στον χώρο των θεατών στη διάρκεια του αγώνα.

Αποφύγετε να δίνετε οποιεσδήποτε οδηγίες στα παιδιά σας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ποτέ μην προβαίνετε σε υποτιμητικά ή και υβριστικά σχόλια κατά των παιδιών, προπονητών, διαιτητών και γονέων της αντίπαλης ή της δικής σας ομάδας.

Χειροκροτήστε και επευφημείστε τις δύο ομάδες αλλά και τις προσπάθειες όλων των παιδιών που εμπλέκονται σε έναν αγώνα.

Δείξτε ενδιαφέρον, ενθουσιασμό και υποστηρικτική διάθεση προς το παιδί σας.

Προσπαθήστε να αποφύγετε τις ακραίες συναισθηματικές αντιδράσεις, είτε πρόκειται για χαρά είτε πρόκειται για λύπη.

Τέλος, ευχαριστείστε όλους όσους συντέλεσαν στην ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Για τους προπονητές :

Να επιδεικνύετε τον απαραίτητο σεβασμό στους κανόνες του αθλήματος και σε όλους όσους αποτελούν μέρος του παιγνιδιού: τους ποδοσφαιριστές, τους διαιτητές, τους προπονητές και τους γονείς.

Η συμπεριφορά σας να αποτελεί υπόδειγμα και πρότυπο για τα παιδιά!

Μην φωνάζετε, μην βρίζετε, μην παραπονιέστε, μην απειλείτε και μην αμφισβητείτε τις αποφάσεις των διαιτητών.

Ενισχύστε αμέσως τις θετικές συμπεριφορές και την προσπάθεια των παιδιών.

Αποφύγετε να τιμωρείτε όταν γίνεται λάθος. Ο φόβος της αποτυχίας μειώνεται όταν μειώνεται ο φόβος της τιμωρίας.

Ενθαρρύνετε επιλεκτικά, έτσι ώστε να έχει νόημα.

Αναγνωρίστε την προσπάθεια χωρίς να ζητάτε αποτελέσματα.

Κρατήστε πάντα στο μυαλό σας πως τα παιδιά συμμετέχουν για την ευχαρίστηση, τη διασκέδαση και τη χαρά του αθλήματος. Η νίκη και οι επιτυχίες είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της διασκέδασης και της επαφής των παιδιών με το ποδόσφαιρο.

Να είστε συνετοί και λογικοί ως προς τις απαιτήσεις που έχετε από τον χρόνο και την ενέργεια των παιδιών. Το ποδόσφαιρο αποτελεί μόνο ένα μέρος της σύγχρονης βεβαρημένης καθημερινότητας των παιδιών.

Πάντα να εφαρμόζετε το ‘’ευ αγωνίζεσθε’’, τους κανόνες και το δίκαιο πνεύμα του αθλήματος, εμπνέοντας έτσι τα παιδιά να συμπεριφερθούν παρόμοια.

Βεβαιωθείτε πως ο χρόνος που ξοδεύουν τα παιδιά μαζί σας είναι μια θετική εμπειρία γι’ αυτά. Όλα τα παιδιά δικαιούνται ίση προσοχή και μεταχείριση!

Προσπαθήστε να μοιράσετε αγωνιστικά λεπτά σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το ταλέντο και τα προσόντα που διαθέτουν τη δεδομένη στιγμή. Να θυμάστε πως στόχος σε αυτές τις ηλικίες είναι τα παιδιά να αναπτύξουν βαθιά αγάπη και ουσιαστική σχέση με το άθλημα!

Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις όπου διεξάγεται το αθλητικό γεγονός είναι ασφαλή και κατάλληλα για την ηλικία και τις ικανότητες των παιδιών.

Πάντα να νοιάζεστε και να επιδεικνύετε ευαισθησία σε παιδιά που αντιμετωπίζουν τραυματισμούς ή ασθένειες. Μην τα πιέζετε να συνεχίσουν εάν αισθάνονται δυσφορία ή ενοχλήσεις!

Επιδιώξτε με κάθε ευκαιρία να επιμορφώνεστε και να ανανεώνετε τις γνώσεις σας σε θέματα και πρακτικές που αφορούν την ανάπτυξη και την εξέλιξη των παιδιών.

Σεβαστείτε ξεχωριστά την προσωπικότητα και τα δικαιώματα όλων όσων βρίσκονται στο γήπεδο και τις κερκίδες, ανεξάρτητα από το φύλο, τις ικανότητες ή την χώρα που προέρχονται.

Ενημέρωση, απαραίτητη προσοχή και διαδικασίες ασφαλούς χρήσης αποδυτηρίων (αλλαγή ρούχων, ντους, κλπ)

Διαδικασίες μετακίνησης και ταξιδιών, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, κλπ.

Σίγουρα, είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη σας την ασφάλεια και την υγιεινή κατά τη χρήση αποδυτηρίων και κατά τη μετακίνηση. Εδώ είναι μερικές συμβουλές για ασφαλή χρήση αποδυτηρίων και ταξίδια:

Αποδυτήρια:

 • Φοράτε πάντα παντοφλίτσες ή σανίδες στα πόδια σας για να προστατευτείτε από μύκητες και άλλες μολύνσεις.

 • Πριν από την είσοδο στο αποδυτήριο, ελέγξτε το πάτωμα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ή υγρά.

 • Αποφύγετε την επαφή με τα επιφανειακά προϊόντα περιποίησης (σαπούνια, σαμπουάν, κλπ.) των άλλων χρηστών.

 • Μετά τη χρήση, αποστειρώστε τα χέρια σας με αντισηπτικό ή πλύνετε τα καλά με σαπούνι και νερό.

Ταξίδια και διανυκτερεύσεις:

 • Ελέγξτε τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές για ταξίδια και διαμονή σε ξενοδοχεία που έχουν επιβεβαιωμένες πρωτόκολλα ασφάλειας και υγιεινής.

 • Φέρτε μαζί σας απολυμαντικά, αντισηπτικά χέρια και άλλα προστατευτικά είδη όπως μάσκες και γάντια.

 • Αποφύγετε την επαφή με μεγάλες ομάδες ανθρώπων και προσπαθήστε να διατηρήσετε τη φυσική απόσταση.

 • Καθαρίστε και απολυμαίνετε τα αντικείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά, όπως κινητά τηλέφωνα, πληκτρολόγια, κλπ.

Είναι σημαντικό να προσέχετε πάντα την υγιεινή και την ασφάλειά σας κατά τη χρήση αποδυτηρίων και κατά τα ταξίδια, ειδικά σε περίοδο πανδημίας ή όταν υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι για την υγεία.

Άρθρο 31 : Ποδόσφαιρο για όλες τις ικανότητες

Για να καθιερωθεί και να εφαρμοστεί μια πολιτική που να καταστήσει τις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες προσβάσιμες και ευχάριστες για όλους, μπορεί να ακολουθηθούν οι παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:

Αξιολόγηση των αναγκών: Αναγνώριση των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρίες στο ποδόσφαιρο. Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων, της πρόσβασης και της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη: Ανάπτυξη ενός σχεδίου για την προώθηση της προσβασιμότητας και της ευχαρίστησης στο ποδόσφαιρο, και εφαρμογή των κατάλληλων τεχνολογιών και πρακτικών για τη βελτίωση της πρόσβασης και της εμπειρίας των ανθρώπων με αναπηρίες.

Ενημέρωση και εκπαίδευση: Εκπαίδευση και ενημέρωση των παικτών, των προπονητών και των στελεχών των ομάδων σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και τις πρακτικές που πρέπει ναακολουθούν για να καταστούν οι ποδοσφαιρικές δραστηριότητες προσβάσιμες και ευχάριστες για όλους. Αυτές οι πρακτικές περιλαμβάνουν:

Εκπαίδευση για τη χρήση του εξοπλισμού που απαιτείται για τη συμμετοχή στο ποδόσφαιρο, όπως αναπηρικές καρέκλες και προσθετικές επαναστάσεις.

Παροχή πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της ομάδας για τα άτομα με αναπηρίες, όπως αναπηρικούς αναβατήρες και αναπηρικές τουαλέτες.

Σχεδίαση προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους προπονητές και τα στελέχη της ομάδας για να εξοικειωθούν με τις ανάγκες των παικτών με αναπηρίες και να είναι σε θέση να παρέχουν τη σωστή υποστήριξη.

Προσαρμογή των κανόνων και των αγωνιστικών εγκαταστάσεων, όπως μεγέθυνση των περιοχών για τις αναπηρικές καρέκλες και των εισόδων στο γήπεδο.

Ανάπτυξη σχεδίων για την κατάρτιση ιατρικών ομάδων για τη διαχείριση των προβλημάτων υγείας που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι παίκτες με αναπηρίες και άλλες ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την κατάρτιση ιατρικών ομάδων για τη διαχείριση τραυματισμών και την παροχή επείγουσας βοήθειας, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παικτών σε ιατρική φροντίδα εάν είναι απαραίτητο.

Επιπλέον, μπορεί να απαιτηθεί η προσαρμογή της διατροφής ή η παροχή άλλων ιατρικών υπηρεσιών για τους παίκτες με ειδικές ανάγκες. Η ομάδα θα πρέπει να συνεργάζεται με ειδικούς και ιατρικούς επαγγελματίες για να αξιολογήσει και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες κάθε παίκτη ξεχωριστά.

Συνολικά, η αντιμετώπιση των αναπηριών και των ειδικών αναγκών στις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες απαιτεί συνεργασία και προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους. Η ανάπτυξη μιας πολιτικής και η εφαρμογή των παραπάνω πρακτικών είναι σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ισότητας και της δικαιοσύνης στον αθλητισμό. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν περιβάλλοντα που είναι προσβάσιμα και ευχάριστα για όλους, ανεξαρτήτως των αναπηριών και των ειδικών αναγκών που ενδέχεται να έχουν.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους παίκτες, τους προπονητές και τους διοργανωτές, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρίες και άλλες ειδικές ανάγκες. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να διαμορφωθούν κανόνες και πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ όλων των παικτών και θα διασφαλίζουν ότι όλοι έχουν ίση πρόσβαση στον αθλητισμό.

Επιπλέον, η δημιουργία προγραμμάτων και εκπαιδευτικών εργαλείων που θα βοηθούν στην κατανόηση των αναπηριών και των ειδικών αναγκών μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των στερεοτύπων και της διάκρισης και στην προώθηση μιας κουλτούρας που είναι προσβάσιμη και σεβαστή σε όλους τους ανθρώπους.

Επιπλέον, οι παίκτες μπορούν να αντιμετωπίσουν ορισμένες πρακτικές, όπως η έλλειψη προσβασιμότητας στα αθλητικά εγκαταστάσεις ή η έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού για τις ανάγκες τους. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις πρακτικές, μπορούν να απαιτήσουν από τους διοργανωτές να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την προσβασιμότητα και την εξυπηρέτηση των αναπήρων αθλητών και των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες.

Τέλος, οι παίκτες μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση της ισότητας και της δικαιοσύνης στον αθλητισμό μέσω του παραδείγματος. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι αθλητές μπορούν να συμμετέχουν σε εκστρατείες και πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας και της δικαιοσύνης στον αθλητισμό, καθώς και να επιδεικνύουν σεβασμό και αλληλεγγύη σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως της αναπηρίας ή των ειδικών αναγκών που ενδέχεται να έχουν.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ , ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Η δημιουργία εξειδικευμένων και αφιερωμένων μονάδων που προσφέρουν ευκαιρίες παιχνιδιού σε όλους μπορεί να είναι μια πολύ καλή ιδέα για την προώθηση της ψυχαγωγίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Αυτοί οι χώροι μπορούν να είναι εξειδικευμένοι για διάφορα είδη παιχνιδιών, όπως επιτραπέζια παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια, αθλητικά παιχνίδια και άλλα. Μπορούν επίσης να είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να φιλοξενήσουν ανθρώπους με διαφορετικές αναπηρίες, ώστε να μπορούν να παίξουν και να απολαύσουν τα παιχνίδια χωρίς κανένα εμπόδιο.

Επιπλέον, αυτές οι μονάδες μπορούν να προσφέρουν προγράμματα κοινωνικής δραστηριότητας, όπως τακτικά τουρνουά και εκδηλώσεις που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να συναναστρέφονται με άλλους και να δημιουργούν νέες φιλίες.

Αυτές οι μονάδες μπορούν να υπάρχουν σε διάφορες τοποθεσίες, όπως σε εμπορικά κέντρα, πάρκα, αθλητικά κέντρα, κτίρια κοινοτικών υπηρεσιών.

Τα κτίρια κοινοτικών υπηρεσιών είναι κτίρια που ανήκουν στον δήμο ή στην κοινότητα και φιλοξενούν διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται στους κατοίκους μιας περιοχής. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη δημόσια βιβλιοθήκη, το δημοτικό συμβούλιο, το κέντρο υγείας, το κέντρο κοινότητας, το κολυμβητήριο και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η καλή συντήρηση και λειτουργία των κτιρίων κοινοτικών υπηρεσιών είναι σημαντική για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στην τοπική κοινότητα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων που προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης και εθελοντισμού σε άτομα με αναπηρίες είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της κοινωνικής τους ένταξης και της ισότητας ευκαιριών.

Αυτά τα προγράμματα μπορούν να προσφέρουν εκπαίδευση και κατάρτιση σε διάφορους τομείς, όπως η τεχνολογία των υπολογιστών, η γλώσσα των σημάτων, η κατασκευή αντικειμένων και προϊόντων κ.λπ. Επιπλέον, μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορους τομείς, όπως η διοίκηση, η παραγωγή, οι υπηρεσίες φιλοξενίας, οι υπηρεσίες πελατείας κ.λπ.

Επιπλέον, η ανάπτυξη προγραμμάτων εθελοντισμού που αφορούν σε αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής σε ανθρώπους με αναπηρίες στην αθλητική ζωή, είτε ως αθλητές είτε ως βοηθοί και προπονητές. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των ανθρώπων με όπου είναι μια σημαντική πτυχή της ψυχικής υγείας και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, τους άλλους και τον κόσμο γύρω μας. Οι άνθρωποι με αναπηρίες ενδέχεται να έχουν μειωμένη αυτοπεποίθηση, καθώς η αναπηρία τους μπορεί να επηρεάζει την ικανότητά τους να εκτιμούν τις ικανότητές τους και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της ζωής.

Η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίες να αναγνωρίσουν και να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, να ενισχύσουν την εκτίμηση του εαυτού τους και να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ζωής. Μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων που μπορούν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση είναι η συμμετοχή σε σπορ και φυσικές δραστηριότητες, η εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της αυτοπεποίθησης των ανθρώπων, καθώς αισθάνονται ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε καθημερινές και δύσκολες καταστάσεις με μεγαλύτερη επιτυχία.

Οι δεξιότητες μπορούν να είναι τόσο πρακτικές όσο και κοινωνικές. Παραδείγματα πρακτικών δεξιοτήτων περιλαμβάνουν την εκμάθηση νέων τεχνολογιών, την επίλυση προβλημάτων και την οργάνωση του χρόνου. Παραδείγματα κοινωνικών δεξιοτήτων περιλαμβάνουν την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, την ανάπτυξη σχέσεων και την διαχείριση συγκρούσεων.

Μερικά συγκεκριμένα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων που μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της αυτοπεποίθησης είναι:

Προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης: Τα προγράμματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να βελτιώσουν τις υπάρχουσες, με σκοπό την αύξηση της απόδοσής τους στην εργασία.

Η εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ικανότητας να ακούγεται και να εκφράζεται με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα.

Οι δεξιότητες επικοινωνίας περιλαμβάνουν την ικανότητα να ακούμε με προσοχή, να εκφραζόμαστε με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα, να διαχειριζόμαστε συγκρούσεις, να συνεργαζόμαστε με άλλους και να διαχειριζόμαστε την απόρριψη. Η εκπαίδευση για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να γίνει μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης επικοινωνίας και ενηλικιωτικής εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να βελτιώσουν τις προσωπικές τους σχέσεις, να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να αντιμετωπίζουν την απόρριψη και τις συγκρούσεις.

Οι συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά με την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων. Κάποια από αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:

Επικοινωνία: Η καλή επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκρούσεων. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να ακούν και να κατανοούν ο ένας τον άλλον και να εκφράζονται με σαφήνεια και σεβασμό.

Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση στην ανάλυση και διευθέτηση συγκρούσεων μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις με περισσότερη αυτοπεποίθηση και επιτυχία.

Μεσολάβηση: Η μεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει στη διευθέτηση των συγκρούσεων ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα, όταν δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους.

Κατανόηση: Η κατανόηση του σημείου της άποψης του άλλου και η συμπάθεια μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων με μια λογική ενδελεχούς προετοιμασίας.

Η ενδελεχής προετοιμασία μπορεί να αφορά διάφορους τομείς της ζωής, όπως η επαγγελματική ζωή, οι σχέσεις, η υγεία και η εκπαίδευση. Στον επαγγελματικό τομέα, η ενδελεχής προετοιμασία μπορεί να αφορά την προετοιμασία για μια συνέντευξη εργασίας, την προετοιμασία για μια παρουσίαση ή την προετοιμασία για μια νέα εργασία.

Στις σχέσεις, η ενδελεχής προετοιμασία μπορεί να αφορά την προετοιμασία για μια συνάντηση με έναν νέο σύντροφο, την προετοιμασία για μια συνάντηση με το συμβούλιο της συνεργατικής σας κοινότητας ή την προετοιμασία.

Στην εργασία: Η ενδελεχής προετοιμασία πριν από μια συνάντηση με ανώτερους συναδέλφους ή πριν από μια συνέντευξη εργασίας μπορεί να βοηθήσει να δημιουργηθεί μια θετική εντύπωση και να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχούς απόδοσης.

Στην υγεία: Η ενδελεχής προετοιμασία πριν από μια επίσκεψη στον γιατρό ή πριν αρχίσει κάποιος μια νέα διατροφή ή γυμναστική πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων τους και στην παρακολούθηση της προόδου τους.

Στις σχέσεις: Η ενδελεχής προετοιμασία πριν από μια συνάντηση με έναν νέο σύντροφο ή πριν από μια συζήτηση με το σύντροφό σας μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός υγιούς και εποικοδομητικού περιβάλλοντος για τη σχέση σας.

Γενικά, η ενδελεχής προετοιμασία μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή προβλημάτων, τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την βελτίωση των αποτελεσμάτων και την αυτοαξιολόγηση.

Η αυτοαξιολόγηση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Μέσω της αυτοαξιολόγησης, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα δυνατά μας σημεία και τις αδυναμίες μας και να βρούμε τρόπους για να τις βελτιώσουμε.

Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να γίνει σε διάφορους τομείς, όπως στην εργασία, στις σχέσεις, στην εκπαίδευση κλπ. Για παράδειγμα, στην εργασία, η αυτοαξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων μας, την αναγνώριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και την ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση της απόδοσής μας.

Στις σχέσεις, η αυτοαξιολόγηση μπορεί να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία μας στην επικοινωνία και τις συναισθηματικές αντιδράσεις μας.

Αρχή φόρμας

Άρθρο 32 : Περιβαλλοντική Ευθύνη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η δημοσίευση περιβαλλοντικής δέσμευσης αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Η δέσμευση αυτή περιγράφει τους στόχους και τις δεσμεύσεις που ένας σύλλογος ή μια οργάνωση έχει αναλάβει για να προστατεύσει το περιβάλλον και να βελτιώσει την περιβαλλοντική απόδοσή του.

Η δημοσίευση αυτής της δέσμευσης είναι σημαντική για να επισημανθεί η προσήλωση του συλλόγου στην προστασία του περιβάλλοντος και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των μελών του και του κοινού γενικότερα για τα ζητήματα περιβάλλοντος.

Στις βάσεις αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν οι στόχοι του συλλόγου για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των αποβλήτων και την προστασία της βιοποικιλότητας. Πρέπει επίσης να περιγράφονται οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο σύλλογος για την υλοποίηση αυτών των στόχων και οι στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν για να τους πετύχουν.

Οι βάσεις αυτές πρέπει να είναι σαφείς, μετρήσιμες και ρεαλιστικές, ώστε να είναι εφικτός ο στόχος του συλλόγου να πετύχει την περιβαλλοντική του δέσμευση. Επιπλέον, πρέπει να περιλαμβάνονται μέθοδοι για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη αυτών των στόχων.

Επιπλέον, οι βάσεις αυτές πρέπει να προωθούνται σε όλα τα μέλη του συλλόγου, καθώς και στο ευρύτερο κοινό, με στόχο την ενημέρωσή τους και την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του συλλόγου.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η δέσμευση αυτή δεν πρέπει να είναι μόνο μια δήλωση προθέσεων, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ , ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ο καθορισμός πολιτικών, στόχων και δεικτών απόδοσης είναι ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης ποδοσφαιρικής ομάδας. Η ανάπτυξη αυτών των στρατηγικών πρέπει να γίνει με βάση τους στόχους που έχει η ομάδα και το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται.

Στο πλαίσιο του ποδοσφαίρου, οι πολιτικές μπορούν να περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα θα διαχειρίζεται τους πόρους της, όπως τον προϋπολογισμό και τη χρήση τους για απόκτηση παικτών ή εκπαίδευση προπονητών και αθλητών. Επίσης, οι πολιτικές μπορούν να αφορούν την προσέγγιση του παιχνιδιού, την ανάπτυξη νέων ταλέντων, τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα θα προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο κοινό.

Οι στόχοι μπορούν να είναι μακροπρόθεσμοι ή βραχυπρόθεσμοι και να σχετίζονται με τις επιδόσεις της ομάδας σε συγκεκριμένες διοργανώσεις ή στο σύνολο της αγωνιστικής περιόδου. Στόχοι μπορεί να είναι η κατάκτηση τίτλων, η βελτίωση της απόδοσης των παικτών, η ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας της ομάδας, η δημιουργία μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής ομάδας, η ανάπτυξη και εκπαίδευση των νέων ταλέντων και η δημιουργία μιας κουλτούρας απόδοσης και επιτυχίας.

Οι δείκτες απόδοσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρήσουν την επίτευξη των στόχων της ομάδας. Μπορούν να περιλαμβάνουν τον αριθμό των νικών και ήττων της ομάδας, τον αριθμό των γκολ που σκοράρει και δέχεται, τη θέση της στον πίνακα βαθμολογίας, την ποσότητα του κέρδους και των εσόδων, την ανάλυση των στατιστικών επιδόσεων των παικτών, κ.λπ.

Συνολικά, ο καθορισμός πολιτικών, στόχων και δεικτών απόδοσης είναι σημαντικός για την επίτευξη της επιτυχίας μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, καθώς βοηθά στη στρατηγική προσέγγιση και τη δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς για την αξιολόγηση της επίδοσης της ομάδας.

Η UEFA έχει επισημάνει τη σημασία της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιωσιμότητας στο ποδόσφαιρο. Έχει αναπτύξει πολλές πρωτοβουλίες και προγράμματα για την προώθηση της βιωσιμότητας σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού.

Η UEFA έχει καθιερώσει ένα πλαίσιο εργασίας για την αειφορία του ποδοσφαίρου, το οποίο αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία: την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία. Η περιβαλλοντική αειφορία περιλαμβάνει τη μείωση των εκπομπών αερίων, τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων, τη βελτίωση της χρήσης των πόρων και την προώθηση της βιοποικιλότητας.

Μερικά από τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η UEFA για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η Πράσινη Εβδομάδα της UEFA, η οποία προωθεί την αειφορία στο ποδόσφαιρο και η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο, καθώς και το πρόγραμμα “UEFA RESPECT” που στοχεύει στην προώθηση των αξιών του ποδοσφαίρου.

Η UEFA προωθεί τις αξίες του ποδοσφαίρου μέσω πολλών πρωτοβουλιών και δράσεων, που στοχεύουν στην προαγωγή της αθλητικής αρετής, της ενότητας και της αλληλεγγύης στον αθλητισμό. Η UEFA έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα “Respect”, το οποίο προωθεί τον σεβασμό στους αντιπάλους, τους διαιτητές και το κοινό. Επιπλέον, η UEFA εργάζεται ενεργά για την εξάλειψη του ρατσισμού, του σεξισμού και των διακρίσεων στον αθλητισμό, μέσω εκστρατειών και πρωτοβουλιών.

Η UEFA επίσης προωθεί την ενσωμάτωση της αειφορίας στον αθλητισμό, και έχει θέσει στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2 στους αγωνιστικούς χώρους, την ανακύκλωση των απορριμμάτων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, η UEFA προωθεί την κοινωνική ευθύνη των ομάδων και των αθλητών, και έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα “Foundation for Children”, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των παιδιών σε όλο τον κόσμο.

Χαρακτηριστικό επισυναπτόμενο παράδειγμα είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά ο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου που αγωνίζεσαι η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 για τους εντός έδρας αγώνες για το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος.