Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης του staff της ΠΑΕ Ατρόμητος, ο Υπεύθυνος Ανάλυσης της Επαγγελματικής Ομάδας Γιάννης Αντωνόπουλος και ο Υπεύθυνος Ανάλυσης της ομάδας Κ20 Άγγελος Χόρτσας παρακολούθησαν το πρόγραμμα του «Αριστοτελείου» Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με με τίτλο: «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών» με επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος τον Αν. Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης κ. Θωμά Μεταξά. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση βασικών επιστημονικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων βιντεοανάλυσης της απόδοσης elite και ποδοσφαιριστών αναπτυξιακών ηλικιών. Το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής απόδοσης, την ερμηνεία της καταγραφής των reports από τους αναλυτές αγώνων και τον προπονητικό σχεδιασμό, για την βελτίωση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε ατομικό, υποομαδικό και ομαδικό επίπεδο. Η αναγκαιότητα αυτού του προγράμματος εξειδίκευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σήμερα, δεν υπάρχουν πολλά στελέχη και επαγγελματίες με εξειδίκευση στον τομέα αυτό, και ειδικότερα στη θεωρία ανάλυσης ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, καθώς και της μεταφοράς των δεδομένων από τη θεωρία στην πράξη.